Cyngor yn talu iawndal i ddyn am sgrapio'i gar ar gam

Published
image copyrightGetty Images

Mae Cyngor Sir Y Fflint wedi talu £2,500 mewn iawndal i ddyn ar ôl symud ei gar o du allan i'w gartref a'i sgrapio tra roedd yntau yn cael triniaeth yn yr ysbyty.

Fe gytunodd y cyngor i dalu'r dyn, sydd ond yn cael ei gyfeirio ato fel Mr G, wedi iddo gwyno'n swyddogol i'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus.

Roedd y dyn ynghanol atgyweirio'r BMW 323 ac wedi ei adael gyda thŵls y tu mewn i'r cerbyd mewn lle parcio wrth ei gartref.

Ond fe benderfynodd y cyngor ar gam fod y car wedi ei adael yno heb fwriad i'w gasglu.

Daeth ymchwiliad yr Ombwdsmon, Nick Bennett i'r casgliad bod dim prawf bod y cyngor wedi chwilio cronfa ddata cerbydau'r DVLA er mwyn adnabod ceidwad cofrestredig y cerbyd.

Doedd dim tystiolaeth chwaith bod y cyngor wedi cyhoeddi hysbysiad statudol yn gadael i'r tirfeddiannwr wybod bod bwriad i gael gwared â'r cerbyd.

Fe gadarnhaodd y tirfeddiannwr nad oedd wedi derbyn hysbysiad.

image captionMae'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus, Nick Bennett wedi awgrymu i'r cyngor wella'i ddulliau gweithredu i osgoi achos tebyg yn y dyfodol

Daeth i'r amlwg bod y cyngor a'r datgymalwr cerbydau wedi dweud wrth Mr G bod y BMW wedi ei ddinistrio er na ddigwyddodd hynny am bythefnos arall.

Yn ôl yr Ombwdsmon, doedd dim digon o dystiolaeth bod y cyngor wedi dilyn y canllawiau statudol o ran cadarnhau bod y car wedi ei adael yn fwriadol nac wrth drefnu i'w sgrapio.

Cafodd yr awdurdod orchymyn i ymddiheuro i Mr G a thalu £2,500 mewn iawndal mewn cysylltiad â'r car a'r tŵls.

Hefyd fe gafodd £250 ychwanegol am y drafferth a gafodd ei achosi wrth iddo bwyso am eglurhad am yr hyn ddigwyddodd.

Fe ddywedodd yr Ombwdsmon bod rhaid i'r cyngor adolygu ei ddulliau gweithredu a systemau cofnodi er mwyn atal achos tebyg yn y dyfodol.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol