O dywydd Siberia i dywydd Sbaen: Dau Chwefror dra wahanol

Roedd hufen iâ a throwsusau byr i'w gweld ar hyd a lled Cymru ddoe wrth i'r Swyddfa Dywydd gofnodi'r tymheredd uchaf ar gofnod ar gyfer mis Chwefror.

Ond flwyddyn union yn ôl, slediau a sgarffiau oedd ym mhobman wrth i dywydd oer o'r dwyrain ddod a rhew ac eira i Gymru gyfan. Fel mae'r lluniau yma'n eu dangos, roedd 2018 yn wahanol iawn i 2019.


Doedd neb yn gwisgo trowsus byr nac yn bwydo hwyaid ar ddiwedd Chwefror llynedd - er mawr siom i drigolion Llyn Padarn.

Interactive

Chwefror 2019

Stryd Fawr Llanberis, Chwefror 2019

Chwefror 2018

Llyn Padarn Llanberis, Chwefror 2018

Parc chwarae dros dro'r llynedd yn 'fwrdd bwyd' eleni ym Mrynrefail, ger Caernarfon.

Interactive

Chwefror 2019

Dafad yn pori yn haul Chwefror 2019

Chwefror 2018

Mwynhau'r eira ger Brynrefail, Caernarfon, Chwefror 2018

Hyd yn oed petai'r Afon Taf wedi rhewi unwaith eto eleni, byddai awyrgylch tanbaid Stadiwm Principality ddydd Sadwrn wedi ei ddadmer erbyn heddiw.

Interactive

Chwefror 2019

Rhew a hawl Stadiwm y Mileniwm - Chwefror 2018 a Chwefror 2019

Chwefror 2018

Stadiwm y mileniwm Chwefror 2018

Roedd yn brafiach hwylio ar y Fenai ar Chwefror 26 eleni, na Chwefror 26 y llynedd.

Interactive

Chwefror 2019

Afon Menai dan haul Chwefror 2019

Chwefror 2018

Eira wrth Afon Menai Chwefror 2018

Dim ond person dewr fyddai wedi mynd ar hyd Stryd Fawr Llanberis ar gefn beic flwyddyn yn ôl - a hynny mewn crys T.

Interactive

Chwefror 2019

Stryd Fawr Llanberis, Chwefror 2019

Chwefror 2018

Stryd Fawr Llanberis, Chwefror 2018

Llun o Ddolgellau yng nghanol gaeaf a llun o'r dref yn croesawu'r gwanwyn - ond y ddau wedi eu tynnu ar Chwefror 26.

Interactive

Chwefror 2019

Stryd Fawr Llanberis, Chwefror 2019

Chwefror 2018

Dolgellau, Chwefror 2018

Ac yn olaf, dydy'r newid tywydd yn ddim byd newydd i'r Wyddfa a'i chriw...

Interactive

Chwefror 2019

Yr Wyddfa Chwefror 2019

Chwefror 2018

Yr Wyddfa Chwefror 2018

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig