Gorchymyn ysbyty i gyn-filwr o Wynedd am greu arfau

Llifon Huw Jones
Image caption Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod Llifon Huw Jones o Benygroes â salwch meddwl difrifol

Bydd cyn-filwr 32 oed o Wynedd yn cael ei gadw mewn ysbyty tan y bydd yn ddiogel i'w ryddhau wedi iddo bledio'n euog i gyhuddiadau'n ymwneud â cheisio creu arfau.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod Llifon Huw Jones o Benygroes â salwch meddwl difrifol pan gyflawnodd y troseddau, ac wedi dioddef o Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).

Dywedodd y Barnwr Timothy Petts wrtho na fydd yn cael ei ddanfon i'r carchar pan fydd wedi gwella digon i adael uned ddiogel.

Roedd bargyfreithiwr Jones wedi dweud wrth y llys nad oedd eisiau achosi anaf i unrhyw un, a bod y syniad bod unrhyw un yn ei weld fel bygythiad yn peri gofid mawr iddo.

Fe blediodd yn euog i geisio creu gwn peiriant a dau ddryll pelet, bod ym meddiant eitemau a ellir eu defnyddio i addasu arf, a dau gyhuddiad o ymddwyn yn fygythiol.

Clywodd y llys ei fod wedi gweld lledrithiau wedi canlyniad refferendwm Brexit yn 2016.

Roedd wedi dyfynnu un o gymalau'r Magna Carta i ddechrau'r hyn roedd yn ei ddisgrifio fel gwrthryfel yng ngogledd Cymru ac atafaelu tir ac eiddo'r Goron.

Mae'n glaf yn Nhŷ Llywelyn - uned ddiogel ganolradd yn Llanfairfechan - ers blwyddyn.

Pynciau Cysylltiedig