Global Radio: Diwedd cyfnod radio boreuol lleol

  • Cyhoeddwyd
mic

Bydd rhaglenni boreol lleol Cymru ar Capital a Heart FM yn dod i ben yn 2019, wrth i'r gorsafoedd symud i ddarparu un rhaglen genedlaethol ar draws y DU.

Bydd y newid yn gweld diwedd cyfnod i raglenni poblogaidd Lois ac Oli a Jagger a Woody ar Heart FM.

Mae'r penderfyniad yn debygol o effeithio ar 100 o swyddi ar draws y Deyrnas Unedig.

Dywedodd yr AC Ceidwadol Andrew R.T. Davies bod y newyddion yn "hynod o siomedig" i wrandawyr Cymru.

Ar hyn o bryd mae rhaglenni boreol a phrynhawn lleol ar gael yng Nghymru ar Capital FM a Heart FM.

Ond fe fydd y newid yn gweld nifer o oriau darlledu lleol yn lleihau o 10 awr i 3 awr y dydd.

Felly ni fydd gwasanaethau boreol Cymru yn parhau gan fydd rhaglenni cenedlaethol o Lundain yn cael eu darlledu ar donfeddi'r gorsafoedd.

Er bod un llefarydd o Global wedi dweud wrth Cymru Fyw yn wreiddiol fod rhaglen Gymraeg Alistair James hefyd yn dod i ben, mae'r cwmni wedi cadarnhau ddydd Mercher y bydd mewn gwirionedd yn parhau.

'Cynnig cystadleuaeth'

Yn ôl llefarydd o Global Radio, mae'r newid yn ymgais i "gynnig cystadleuaeth ar hyd y DU" i orsafoedd poblogaidd fel BBC Radio 1 a Radio 2.

Cafodd y newidiadau eu cyflwyno i Ofcom ar ôl iddynt newid canllawiau radio lleol.

Fe fydd newyddion lleol gyda'r awr yn parhau - a bydd safle Wrecsam yn aros ar agor.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

'Gwarchod cynnwys Cymraeg'

Bu casgliad o gyfarfodydd ymysg y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn trafod y mater yn ystod 2018.

Yn un o'r rheini, dywedodd y darlithydd cyfryngau Marc Webber bod angen i Ofcom "warchod cynnwys Cymraeg yn well a gwarchod beth sy'n datblygu i fod yn farchnad di-gystadleuol i wasanaethau sain yng Nghymru".

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Mae nifer o wrandawyr y gorsafoedd wedi ymateb ar Twitter, gyda deiseb wedi ei chychwyn i warchod rhaglen Jagger a Woody.

Ofcom sy'n cael ei beirniadu am ganiatáu'r newid, gyda'r AC Plaid Cymru Bethan Sayed yn gofyn "pam eu bod nhw'n caniatáu'r erydiad o gynnwys lleol dro ar ôl tro?"

Mewn ymateb, dywedodd y Ceidwadwr Andrew RT Davies: "Mae angen cadarnhad gan Global na fydd y newidiadau yn cael effaith niweidiol ar wasanaethau newyddion lleol y rhwydwaith, gan y byddai hynny yn ergyd arall i dirwedd cyfryngau Cymru.

"Canlyniad y penderfyniad yma ydi cyflwynwyr a chynhyrchwyr de Cymru yn cael eu disodli gan enwau mawr tu hwnt i'r cymunedau maen nhw'n fod i'w gwasanaethu."