Prifysgol Abertawe yn penodi is-ganghellor newydd

Athro Paul Boyle Image copyright Prifysgol Abertawe
Image caption Mae'r Athro Paul Boyle yn Is-ganghellor a Llywydd ar Brifysgol Caerlŷr ar hyn o bryd

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyhoeddi penodiad yr Athro Paul Boyle fel is-ganghellor newydd y sefydliad.

Fe fydd yn olynu'r Athro Richard B Davies, sydd wedi ei wahardd dros dro o'i swydd tra bod ymchwiliad mewnol yn cael ei gynnal iddo ef a phedwar aelod o staff mewn cysylltiad â phrosiect gwerth £200m yn Llanelli.

Fe gafodd penodiad yr Athro Boyle, sy'n Is-ganghellor a Llywydd ar Brifysgol Caerlŷr ar hyn o bryd, ei gadarnhau yn dilyn cyfarfod arbennig o gyngor Prifysgol Abertawe ddydd Mawrth.

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Abertawe fod yr Athro Davies wedi cyhoeddi fis Medi diwethaf ei fwriad i ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd 2018/19.

Mae'r Athro Davies wedi cwyno am y penderfyniad i'w wahardd ac mae wedi ysgrifennu llythyr at ei gyflogwyr yn cwyno am ei driniaeth ac yn dweud y bydd yn brwydro i adfer ei enw da.

Dywedodd y brifysgol fod yr ymchwiliad yn parhau ac nad oes modd gwneud sylw pellach ar y mater.

Image copyright Getty Images
Image caption Roedd yr Athro Richard B Davies wedi bod yn is-ganghellor ar y brifysgol ers 2003

Dywedodd yr Athro Boyle: "Rwyf ar ben fy nigon i fod yn ymuno â Phrifysgol Abertawe wrth iddi nesáu tuag at ei chanmlwyddiant yn 2020.

"Mae cymaint wedi ei gyflawni yn Abertawe dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys y campws newydd, twf yn niferoedd myfyrwyr, ac esgyn safleoedd mewn nifer o dablau cynghrair pwysig.

"Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio â staff a myfyrwyr i adeiladu ar y llwyddiant hwn."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol