Achos dynladdiad: Mam 'wedi ceisio achub' babi a foddodd

  • Cyhoeddwyd
Sarah Morris
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sarah Morris yn cael ei chyhuddo o ddynladdiad wedi honiadau bod ei merch wedi boddi mewn bath yng Ngorffennaf 2015

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug clywodd y rheithgor yn achos mam, sydd wedi ei chyhuddo o ddynladdiad ei babi, fanylion ei chyfweliad gyda'r heddlu.

Clywyd mai'r cyfan yr oedd Sarah Elizabeth Morris am wneud wedi iddi ddod o hyd i'w merch yn las yn y bath oedd ceisio ei chael hi i anadlu eto.

"Roeddwn am drio ei hachub hi," meddai.

Dywedodd hefyd wrth yr heddlu ei bod wedi ceisio ei hadfywio ar y gwely a'i bod yna wedi mynd allan i weiddi am gymorth.

Mae Sarah Morris, 35 oed, yn gwadu dynladdiad drwy esgeulustod wedi marwolaeth ei merch, Rosie, yn ei chartref ar y pryd ym Maes-glas, Sir y Fflint yn 2015.

'Cadw llygad yn ysbeidiol'

Roedd Ms Morris wedi cael ei chyfweld yn wirfoddol gan yr heddlu ar noson y farwolaeth wedi iddi wrthod cynrychiolaeth gyfreithiol.

Yn ystod y cyfweliad, dywedodd Ms Morris iddi gymryd cryn amser i lenwi'r bath a'i bod wedi defnyddio'r gawod i reoli'r tymheredd.

Ychwanegodd bod y dŵr wedi cyrraedd hyd at ganol Rosie a'i hefaill a'u bod yn chwarae.

Dywedodd Ms Morris ei bod hi wedi cael sgwrs 48 munud gyda'i phartner ar y pryd ond ei bod yn cadw llygad ar y plant yn ysbeidiol.

Pan aeth hi wedyn i gael sigarét wrth ffenest ei hystafell wely, dywedodd iddi glywed dŵr yn llifo o'r bath a'r plwg yn bangio yn erbyn ochr y bath.

Ychwanegodd iddi fynd i banig pan welodd hi Rosie yn gorwedd yn wyn a glas.

Pan gododd ei merch dywedodd ei bod "yn gallu clywed sŵn dŵr yn ei bol".

Dywedodd iddi geisio rhoi CPR iddi ond bod yna ôl cyfog ymhob man.

Ychwanegodd bod ganddi ofn a'i bod wedi trio popeth, gan gynnwys dal ei merch ben i waered a tharo ei chefn i geisio cael y dŵr allan.

Mae'r achos yn parhau.