Disgwyl eira a gwyntoedd cryfion

  • Cyhoeddwyd
Weather warningFfynhonnell y llun, Met Office
Disgrifiad o’r llun,
Rhybudd o eira yn y gogledd a gwyntoedd cryfion yn y De

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y gellid disgwyl eira a gwyntoedd cryfion yng Nghymru fore Sul.

Mae yna rybudd melyn am eira yn siroedd Wrecsam, Dinbych, Powys, Gwynedd a rhannau o Gonwy o oddeutu 03:00 fore Sul.

Mae yna hefyd rybudd o wynt cryf ar gyfer arfordir y De o oddeutu 01:00.

Mae disgwyl i'r tywydd wella ar ôl 11:00 fore Sul.

Fe all y tywydd gwael effeithio ar ffyrdd, rheilffyrdd ac mae'n bosib na fydd rhai llongau yn gallu croesi.

Mae'n bosib hefyd y bydd rhai cartrefi yn colli eu cyflenwad trydan oherwydd gwyntoedd cryfion.