Ffyrdd wedi bod ar gau a thai heb drydan

  • Cyhoeddwyd
Damaged garages in Pontardawe
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd nifer o adeiladau ym Mhontardawe eu difrodi

Mae cannoedd o gartrefi wedi bod heb gyflenwad trydan a bu'n rhaid cau nifer o ffyrdd wedi i rannau o Gymru gael eu taro gan eira a gwyntoedd cryfion dros nos.

Ar un adeg roedd un llain o'r A55 i gyfeiriad y gorllewin ym Mhentre Helygain yn Sir y Fflint ar gau oherwydd eira ond mae'r eira bellach wedi clirio.

Yn ogystal roedd amodau gyrru gwael ar yr A483 yn Y Waun, Wrecsam.

Disgrifiad o’r llun,
Y difrod ym Mhontardawe

Dywed Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r Gorllewin bod toeau wyth garej wedi'u chwythu gan y gwynt ym Mhontardawe, Abertawe.

Ar un adeg bu'n rhaid cau yr A465 rhwng Hirwaun a Chastell-nedd oherwydd llifogydd.

Ymhlith yr ardaloedd sydd wedi bod heb gyflenwad trydan mae Brynbuga yn Sir Fynwy, Tregaron yng Ngheredigion a Threganna yng Nghaerdydd.

Bu'n rhaid gohirio taith y llong o Rosslare i Sir Benfro am 14.45 oherwydd tywydd stormus.

Mae cyfyngiadau cyflymder wedi'u rhoi ar bontydd Hafren a Britannia ac mae Pont Cleddau yn sir Benfro wedi'i chau i gerbydau uchel.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y gellir disgwyl eira a rhew ar yr arfordir rhwng 9pm nos Sul a 10am fore Llun.