Cyflwyno cofrestr ar gyfer meddygon locwm

  • Cyhoeddwyd
Meddyg teulu

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno cofrestr i feddygon locwm, yn ôl cyhoeddiad gan y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething.

O fis Ebrill ymlaen, y gobaith yw mai'r gofrestr fydd y cam cyntaf i nifer o feddygfeydd ac ysbytai sy'n chwilio am staff dros dro.

Yn ogystal, mae Lywodraeth Cymru am geisio deall mwy am arferion sut mae'r staff hynny'n cefnogi darpariaeth y GIG o ddydd i ddydd.

Yn ôl Mr Gething, bydd yna hefyd gefnogaeth i feddygon locwm i "wireddu eu dyheadau eangach o ran eu gyrfa".

Mae'r nifer o feddygon locwm mewn meddygfeydd teulu yn parhau i gynyddu bob blwyddyn, er bod y nifer o feddygon teulu yn parhau'n sefydlog.

Mae meddygon locwm yn angenrheidiol i'r gweithlu gofal, gan gamu i'r adwy pan fydd yna absenoldebau staff mewn ysbytai a meddygfeydd.

Y bwriad wrth gyflwyno'r gofrestr yw gallu gwneud cynlluniau ar gyfer y gweithle yn fwy effeithiol.

Dywedodd Mr Gething bydd y gofrestr yn "darparu gwybodaeth i gefnogi'r strwythur y mae ei angen i reoli a deall y trefniadau ar gyfer recriwtio meddygon locwm ym maes ymarfer cyffredinol".

"Yn ystod y tri mis cyntaf, pan fydd y gofrestr ar waith, byddwn ni'n mynd ati gyda'n rhanddeiliaid i ddatblygu'r telerau gweithio," meddai.

"Dros gyfnod o amser, rydyn ni'n bwriadu gweithio gyda meddygon locwm sydd ar y gofrestr i lunio cynnig a fydd yn eu helpu i wireddu eu dyheadau ehangach o ran eu gyrfa ac yn diwallu eu hanghenion datblygu."