Diswyddiadau yn 'debygol' yng Nghlwb Pêl-droed Abertawe

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm LibertyFfynhonnell y llun, Huw Evans Agency

Mae diswyddiadau yn debygol ymysg staff Clwb Pêl-droed Abertawe o ganlyniad i sefyllfa ariannol yr Elyrch.

Mae'r clwb wedi dweud wrth aelodau staff bod "gostyngiad mewn niferoedd yn debygol" oherwydd y cyfyngiadau ariannol sydd gan y clwb ar ôl disgyn i'r Bencampwriaeth y llynedd.

Cafodd y penderfyniad ei wneud cyn i'r cadeirydd newydd, Trevor Birch gael ei benodi.

Dywedodd CPD Abertawe mewn datganiad ei fod yn "benderfyniad anodd" i'r clwb.

"Mae'r gweithredoedd hyn yn angenrheidiol fel rhan o'n hymdrech i leihau costau er mwyn cyd-fynd a disgyniad sylweddol mewn incwm ers disgyn o'r Uwch Gynghrair."

Ychwanegodd y datganiad: "Rydyn ni'n gobeithio byddai'r cynnig o daliadau diswyddo gwirfoddol yn lleihau'r effaith ar unigolion."