Organ Llandysul i'w clywed unwaith eto
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Rhywbeth arbennig' cael yr organ yn ôl

1 Ebrill 2019 Diweddarwyd 07:09 BST

Mae organ eglwys yng Ngheredigion sydd wedi bod yn dawel am ddeng mlynedd, i'w chlywed unwaith eto diolch i apêl codi arian.

Roedd yr organ yn Eglwys Sant Tysul yn Llandysul wedi dirywio i'r fath gyflwr fel nad oedd modd ei defnyddio.

Cafodd apêl i'w hadfer ei sefydlu yn 2006, a'r gred yn wreiddiol oedd y byddai'r gost atgyweirio tua £80,000.

Mae 2019 yn nodi 120 o flynyddoedd ers i'r organ gael ei gosod yn yr adeilad 1899.

Dywed y Parchedig Gareth Reid eu bod yn ffodus ar ôl ailasesiad o'r difrod i ddarganfod bod y gost yn llai na'r disgwyl, a bod modd bwrw 'mlaen â'r prosiect.

"Mae cael hi 'nôl yn gweithio yn rhywbeth arbennig."