Arbenigwyr yn galw am reoleiddio triniaethau cosmetig

Lora Evans Image copyright Lora Evans
Image caption Fe gymrodd hi fisoedd i wefusau Lora Evans ddychwelyd i'w gwedd naturiol

Mae arbenigwyr yn y diwydiant cosmetig yng Nghymru yn galw am reoleiddio triniaethau fel dermal fillers.

Cafodd y fodel Lora Evans brofiad "hynod o boenus" ar ôl i un o'i thriniaethau lip filler fynd o'i le.

Mae'r drefn bresennol yn golygu nad oes rhaid i berson fod â phrofiad meddygol er mwyn perfformio triniaethau cosmetig, nad ydyn nhw'n rhai llawfeddygol.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn bosib y bydd yna ymgynghori ar drwyddedu'r triniaethau yn y dyfodol.

Dim deddf

Pigiadau ydy dermal fillers sy'n cael eu defnyddio i lenwi crychiadau a llinellau yn y croen, ond sydd hefyd yn cael eu rhoi yn y gwefusau i gynyddu eu maint neu newid eu siâp.

Ar hyn o bryd, does dim deddf yng Nghymru sy'n dweud bod angen i berson gael hyfforddiant meddygol cyn perfformio'r driniaeth.

Felly mae'r defnyddiau a sylweddau ar gael i unrhyw un eu prynu a i wneud y gwaith.

Image caption Mae Lora Evans yn parhau i dderbyn triniaeth ar ei gwefusau, er gwaethaf y profiad gwael

Yn 2017, fe aeth Ms Evans, o'r Mwmbwls, i dderbyn triniaeth ar ei gwefusau am y tro cyntaf.

Roedd hi eisiau "edrych yn dda ar gyfer y camera", felly fe aeth i ymweld â llawfeddyg â chefndir meddygol oedd eisoes wedi perfformio triniaeth arni yn y gorffennol.

Ond ni chafodd y canlyniad roedd hi wedi ei ddisgwyl.

'Mor boenus'

Eglurodd bod ei gwefusau wedi chwyddo nes bod hi'n teimlo lwmp o waed oedd yn teimlo "fel lego" yn ei gwefus.

"O'n i ofn pan ges i'r reaction achos o'n i'n edrych mor ofnus. O'n i'n edrych fel rhywbeth mas o Halloween!" meddai.

"O'n i ffaelu gweithio, achos yn fy swydd i, mae'n rhaid i mi edrych yn dda. Oedd e mor boenus."

Rhwng 2017-2018 cafodd 132 o gwynion eu gwneud am driniaethau dermal fillers yng Nghymru, o'i gymharu â 36 yn 2015-16.

Mae arbenigwyr yn credu y gall rheoleiddio triniaethau cosmetig sydd ddim yn rhai llawfeddygol leihau nifer yr achosion sy'n mynd yn anghywir.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae'r pigiadau'n cael eu rhoi yn y gwefusau i gynyddu eu maint neu newid eu siâp

Dywedodd Nayema Williams, sy'n gwneud triniaethau cosmetig, bod hi'n hawdd i driniaethau fynd o'i le.

"Mae'n bwysig ofnadwy i gleientiaid wneud yn siŵr eu bod yn cael y driniaeth yma gan bobl sydd â chefndir meddygol," meddai.

"Os wyt ti'n mynd at rywun sy'n ddeintydd, doctor neu nyrs, mae ganddyn nhw'r cefndir meddygol i ddelio efo'r problemau."

'Bargeinion amheus'

Mae cyfarwyddwr Save Face - cofrestr genedlaethol o ymarferwyr trwyddedig - Ashton Collins, yn poeni nad ydy pobl yn ystyried pa mor sylweddol ydy triniaethau o'r fath.

Eglurodd bod bargeinion yn denu pobl ifanc na fyddai fel arfer yn gallu fforddio triniaeth o safon drwyddedig.

"Rydym wedi gweld cynnydd mawr yn y nifer o fargeinion amheus, yn enwedig ar wefannau cymdeithasol," meddai.

"Rydyn ni'n gweld triniaethau yn cael eu cyflawni mewn meysydd parcio, mewn ceir a phopeth."

Ond oherwydd y diffyg trwyddedu a rheoleiddio, dywedodd ei bod yn anodd hawlio iawndal petai rywbeth yn mynd o'i le.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn cydnabod "bod peryglon yn gysylltiedig â thriniaethau fel dermal fillers" ac y "gall hi fod yn addas i ymgynghori os ddylai triniaethau fel hyn" gael eu hychwanegu i'r system drwyddedu.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol