Ateb y Galw: Y band Alffa

Image caption Sion Land (chwith) a Dion Jones yw aelodau Alffa. Gwnaeth y band hanes ym mis Rhagfyr 2018 pan gafodd eu cân, Gwenwyn, ei ffrydio dros filiwn o weithiau ar Spotify - y gân Gymraeg gyntaf i daro'r targed

Sion Land a Dion Jones o'r band Alffa sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddyn nhw gael eu henwebu gan Mabli Tudur yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Sion: Un o'n atgofion cyntaf yw Dad yn chwarae Stairway to Heaven wrth ddreifio rownd Caernarfon mewn Rover 25.

Dion: Ermmm ddim yn cofio yn dda iawn...

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

S: Yr hogan oddi ar gyfres gynta' Sarah Jane Adventures (rhyw raglen spin-offDoctor Who oedd ar CBBC).

D: Neb rili yn sefyll allan sori - haha.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

S: Pi-pi'n drwsus pan o'n i'n Blwyddyn 2.

D: Fy mhrif gitâr yn torri mewn gig yng The Moon Club yng Nghaerdydd, a gorfod menthyg un gan un o'r bandiau cynt.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

S: Cwpwl o wythnosa'n nôl pam nesh i agor ap bancio Santander ar ôl noson allan.

D: Yn gwylio rhaglen newydd Ricky Gervais ar Netflix. O'dd o i fod yn raglen ddoniol, ond am ryw reswm o'n 'ni gweld rhywbeth reit sensitif ynddo.

Image copyright Netflix
Image caption Mae cyfres Ricky Gervais, After Life, yn sôn am frwydr Tony i ddygymod â marwolaeth ei wraig

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

S: Snacio gormod.

D: Yn lle codi fy sbectol efo fy mysedd, o'n i'n gwasgu nhrwyn. Felly o'n i'n edrach yn flin ar bobl ond codi fy sbectol o'n i.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

S: Llanrug a'r ardal o gwmpas. Does nunlla gwell nag adra.

D: Caerdydd - Clwb Ifor Bach.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

S: Dwi 'di ca'l lot o nosweithia' 'swn i'n cysidro fatha'r rhai gora' erioed. Ma'r noson pryd 'natho ni guro Brwydr y Bandiau yn un o'r nosweithia' gora', er bo' fi'm yn cofio llawar. Fysa nosweithia' canlyniadau TGAU a Lefel A yn gwneud yr highlight reel o nosweithia' gwych hefyd.

D: Y gig yng Nghlwb Ifor pryd 'natho ni werthu y lle allan a chwarae i dorf anhygoel. Hefyd, gwylio Jack White gyda Sion yn Lerpwl. A gwylio Demob Happy ym Manceinion gyda fy nghariad. Sori - methu dewis rhwng y tri!

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Alffa, enillwyr Brwydr y Bandiau 2017 yn sgwrsio gyda Lisa Gwilym a chwarae sesiwn am y tro cyntaf

Disgrifia dy hun mewn tri gair

S: Direidus, cerddorol, 'bach o grinc ar adegau!

D: Cerddorol, moody, penderfynol.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

S: Fy ffilm gorau yw Pulp Fiction. Ma' jyst yn anhygoel.

D:Lord of the Rings - ddim angen eglurhad, mae o'n wych.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

S: Fyswn i'n cael diod gyda John Bonham. John Bonham yw un o'r drymars cyntaf nes i erioed wrando arno. Efallai 'swn i'n cael 'chydig o tips gan y dyn ei hun.

D: Jack White, fy arwr cerddorol


O archif Ateb y Galw:


Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

S: Dwi'n ffan masif o Duran Duran.

D: Dwi wedi dysgu'r gitâr oddi ar YouTube.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

S: Bosib fyddai'n chwarae dryms.

D: Cael ymarfer band.

Beth yw dy hoff gân a pham?

S:When The Levee Breaks gan Led Zeppelin. Ma' Dad yn ffan mawr o Led Zeppelin a dwi'n cofio clywed hi lot pam o'n i'n tyfu fyny.

Pan nes i ddechra dysgu'n hun i chwarae dryms pam o'n i tua 13/14, When The Levee Breaks oedd un o'r caneuon o'n i'n practisio. Os dwi'n stressed neu'n anhapus am rhywbeth dwi'n rhoi'r gân yna 'mlaen. (Bach yn crinj ond 'na ni 'de!)

D: Anodd penderfynu ar un gân - ma' rhwng Foxy Lady gan Hendrix neu Since I've Been Loving You Led Zeppelin.

Image caption Mae Sion a Dion yn ffans mawr o'r band Led Zeppelin

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

S: Crymbl afal Ysgol Brynrefs, crymbl afal Ysgol Brynrefs a crymbl afal Ysgol Brynrefs.

D:Sushi, byrgyr a chips, hufen iâ creme egg.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

S: Josh Homme o'r band Queens of The Stone Age (ma'r boi jysd yn cŵl).

D: Josh Homme neu Jack White.

Josh Homme
Image caption Mae Josh Homme mor cŵl, mae o hyd yn oed wedi adrodd stori i blant ar gyfer CBeebies Bedtime Story

Pwy sydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Unrhyw aelod o'r band Gwilym

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig