Dyn yn cyfaddef hawlio dros £4.7m o grantiau drwy dwyll

Llys y Goron

Mae dyn 72 oed wedi cyfaddef iddo hawlio gwerth £4.7m o grantiau Llywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd drwy dwyll.

Plediodd Anthony Smith yn euog i dri chyhuddiad o fasnachu twyllodrus yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau.

Hawliodd y grantiau ar gyfer cwmnïau Dragon Research Ltd, Dragon Feeds Ltd a Dragon Baits Ltd er mwyn datblygu prosiectau ynghlwm â mwydod.

Bydd yn cael ei ddedfrydu ym mis Mai.

Addo 120 o swyddi

Fe hawliodd Smith yr arian yn 2006 i ddatblygu safle i brosesu mwydod ar gyfer abwyd ac i ddatblygu pyllau i'w magu.

Roedd wedi honni y byddai'r prosiect yn creu 120 o swyddi ym Mhort Talbot a Phentywyn, Sir Gaerfyrddin, ond dim ond saith o bobl a gafodd eu cyflogi.

Fe wariodd Smith yr arian ar beiriannau nad oedd yn rhan o'i gais gwreiddiol.

Rhedodd Smith y fenter gyda Colin Mair, 68 oed, oedd eisoes wedi cyfaddef i un cyhuddiad o fasnachu twyllodrus.

Fe wnaeth Keith Peters, 72 oed, gyfaddef i ddau gyhuddiad o gadw cyfrifon anwir.

'Amddifadu'r gymuned leol'

Dywedodd Janet Potter, o Wasanaeth Erlyn y Goron: "Nid yn unig wnaeth Anthony Smith orbwysleisio faint o arian oedd wedi cael ei wario, fe wnaeth greu straeon am brosiectau nad oedd wedi bodoli.

"Fe wnaeth hyn i gyd drwy ymddangos fel petai'n meddwl am yr amgylchedd ac am yr economi leol.

"Roedd wedi gwneud addewid y byddai Cymru'n wlad sy'n arloesi yn y diwydiant dyframaethu, ond yn hytrach, fe fanteisiodd ar y system ac amddifadu'r gymuned leol o fuddsoddiad."

Pynciau Cysylltiedig