Dirgelwch hen Feibl Cymraeg gafodd ei ganfod mewn sgip

Y beibl Image copyright David Green

Pwy sydd berchen ar yr hen Feibl Cymraeg yma gafodd ei ganfod mewn sgip yn ne Lloegr?

Daeth y Beibl i law David Green - sy'n medru rhywfaint o Gymraeg - yn 2011 trwy ffrind i'w dad-yng-nghyfraith, sydd o Dorset.

Mae bellach wedi rhannu lluniau o'r Beibl mewn ymgais i ddod o hyd i deulu'r perchennog gwreiddiol.

"Roedd gen i, o'r diwedd, yr awydd i aduno'r Beibl gyda'r teulu y mae'r hanes yma'n perthyn iddyn nhw," meddai.

Priodas yn 1901

Dyw tad-yng-nghyfraith Mr Green ddim yn cofio'n union le cafodd ei ddarganfod - dim ond ei fod yn Dorset.

Daeth Mr Green - sy'n fargyfreithiwr o Lundain ond gafodd ei addysgu yng ngogledd Cymru - o hyd i'r Beibl eto pan roedd yn glanhau'r tŷ.

Does dim dyddiad cyhoeddi, ond mae 'na gofnod o briodas ym Mhen-y-bont sy'n dyddio 'nôl i 1901.

Image copyright David Green
Image caption Cafodd y Beibl ei ganfod mewn sgip yn Dorset

Ochr yn ochr â darluniau addurnedig, mae'r Beibl yn cynnwys sgriblo a braslunio plant.

Os na fydd modd dod o hyd i unrhyw un sydd â "chysylltiad teuluol go iawn" â'r Beibl, dywedodd Mr Green y byddai'n hapus i'w anfon at gymdeithas hanesyddol neu eglwys leol yn ei gartref gwreiddiol.

Ond dywedodd y byddai'n "cael pleser o aduno'r Beibl gyda'i deulu".

Image copyright David Green
Image caption Rhai o'r cofnodion yn y Beibl

Pynciau Cysylltiedig