Twyllwyr yn manteisio ar filiau treth newydd

Margaret Evans
Image caption Un sydd wedi ei thargedu yw Margaret Evans ac mae am rybuddio eraill i fod yn ofalus

Mae Cyngor Sir Fynwy yn rhybuddio pobl i fod ar eu gwyliadwraeth wedi honiadau fod twyllwyr, sy'n esgus eu bod yn gweithio i'r cyngor, yn targedu perchnogion tai sy'n derbyn biliau treth newydd.

Mae rhybudd penodol i bobl fod yn wyliadwrus os oes rhywun yn ffonio i gynnig ad-daliad.

Un sydd wedi ei thargedu yw Margaret Evans, 84 oed, a gais i roi ei manylion banc am bod ad-daliad bil treth yn ddyledus iddi.

Dywedodd: "Roedd y ddynes ar y ffôn yn hynod o gredadwy.

"Roeddwn yn falch pan glywais fod ad-daliad yn ddyledus i fi gan fy mod yn credu y byddai'r arian yn dod yn ddefnyddiol ond wedi iddi ofyn am fy manylion banc roeddwn i'n amheus a 'nes i ddim rhoi fy manylion ac yna mi roddodd y ffôn lawr."

'Cywilydd'

Ychwanegodd Mrs Evans ei bod yn cael nifer o alwadau ffôn.

"Fydden i'n hoffi gwybod sut mae pobl wedi cael fy manylion," meddai.

"Tybed faint o bobl eraill sydd wedi cael eu targedu? Dwi ddim am weld neb yn colli arian."

Image caption "Mae'r galwadau ffôn yn hynod o gredadwy," medd Margaret Evans

Ar hyn o bryd mae trethdalwyr ar draws Cymru yn derbyn biliau treth newydd ar ddechrau blwyddyn ariannol newydd.

Mae ofnau y bydd twyllwyr yn manteisio ar y newid yn y biliau.

Dywed Adran Safonau Masnach Cyngor Mynwy bod twyllwyr eisoes yn gwybod enw llawn a chyfeiriad y trethdalwr cyn ffonio.

Yr amcangyfrif yw mai dim ond 5% o'r bobl sy'n cael eu targedu sy'n cyfeirio'r mater at yr awdurdodau - a hynny oherwydd cywilydd.

Mae swyddogion yn ofni y bydd twyllwyr yn manteisio ar drethdalwyr wrth i gyfanswm blynyddol eu bil newid.

Yn ôl Gareth Walters, arweinydd tîm Safonau Masnach Mynwy: "Yn aml grwpiau troseddu profiadol sy'n gwneud hyn - mae ganddynt wybodaeth a rhestri - yn aml rhestri o bobl sydd wedi dioddef twyll yn barod. Mae'r rhestri yma yn cael eu gwerthu i grwpiau troseddu eraill.

"Yn aml mae'r twyllwyr yn cyfeirio at yr hysbysebiad diweddar am y newid ym mil y dreth ac yn dweud wrth bobl bod eu cartrefi yn y band anghywir ac felly bod ad-daliad yn ddyledus."

Mae anogaeth ar i bobl gysylltu â'u cyngor os ydynt yn credu eu bod wedi'u targedu.

Straeon perthnasol