Heddlu yn cau strydoedd yn Llanelli

llanelli
Image caption Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddaid gerbron Llys Ynadon y dref

Fe wnaeth yr heddlu gau un o'r prif heolydd yng nghanol Llanelli brynhawn Llun yn dilyn digwyddiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys fod y digwyddiad yn ymwneud â dyn wnaeth fynd allan o gerbyd yr heddlu.

Fe aed â ef i'r ysbyty ond credir nad yw ei anafiadau yn rhai sy'n peryglu ei fywyd.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i'r digwyddiad am tua 12:20 ac yn apelio am dystion.

Cafodd Heol yr Eglwys ei chau a hefyd nifer o strydoedd cyfagos.

Image caption Cafodd strydoedd yng nghanol y dref eu cau ar ol tua 12:20 ddydd Llun
Image caption Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad

Pynciau Cysylltiedig