Chwythu'r chwiban: 'Ymddiheuriad diffuant'

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Sir BenfroFfynhonnell y llun, Humphrey Bolton
Disgrifiad o’r llun,
Bu cabinet y cyngor yn trafod yr argymhellion ddydd Llun

Mae aelodau cabinet Cyngor Sir Penfro wedi cynnig ymddiheuriad i berson a gododd bryderon am weithiwr ieuenctid gyda'r cyngor a gafodd ei garcharu am droseddau rhyw.

Fe wnaeth Sue Thomas fynegi pryderon am Mik Smith yn Ebrill 2005, ond fe gafodd ei diswyddo y flwyddyn ganlynol gan yr awdurdod.

Fe wnaeth Smith barhau i weithio i'r cyngor tan iddo gael ei ddiswyddo yn 2012 am gamymddygiad dybryd.

Cafodd Smith, cyn weithiwr ieuenctid o Hwlffordd, ei garcharu am chwe blynedd yn 2014 am droseddau rhyw yn erbyn plant.

Bu bron i Smith gael ei gymeradwyo fel gofalwr maeth gan Gyngor Sir Penfro er i bryderon gael eu mynegi am ei ymddygiad tra yng nghwmni plant.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Michael John (Mik) Smith ei gyflogi fel gweithiwr ieuenctid rhwng Mai 2001 a Ionawr 2012

Mewn cyfarfod fore Llun, fe wnaeth aelodau'r cabinet hefyd gytuno i dalu £1000 i elusen o ddewis Ms Thomas.

Fe wnaethon nhw hefyd gefnogi naw argymhelliad arall mewn adroddiad gan grŵp trawsbleidiol o gynghorwyr o dan gadeiryddiaeth y cyn AC Ceidwadol Jonathan Morgan.

Dywedodd arweinydd y cyngor, David Simpson eu bod yn cynnig "ymddiheuriad diffuant" i Sue Thomas.

Ychwanegodd aelod arall o'r cabinet, Neil Prior ei bod yn destun "siomedigaeth enfawr" bod y methiannau hanesyddol wedi digwydd o gwbl.