BBC Cymru Fyw

Clwb golff hynaf Caerdydd yn penodi capten benywaidd

Published
image copyrightMichelle Griffiths
image captionDywedodd Michelle Griffiths bod "agweddau yn newid" tuag at ferched mewn golff

Mae clwb golff yng Nghaerdydd wedi penodi merch fel capten am y tro cyntaf ers ei sefydlu yn 1902.

Bydd Michelle Griffiths yn cychwyn yn ei rôl yng Nghlwb Golff Radur ym mis Ionawr 2020.

Ar hyn o bryd mae'n is-gapten ac yn bennaeth ar y pwyllgor cymdeithasol.

Dywedodd Ms Griffiths - sydd wedi bod yn chwarae ers tua 14 mlynedd ac sydd â handicap o 18 - ei bod yn "fraint tu hwnt i eiriau" i gael y swydd.

  • Golffiwr benywaidd yn ennill brwydr i chwarae â'r dynion
  • Clwb golff yn 'gwahaniaethu ar sail rhyw' yn ôl aelod

"Mae agweddau yn newid tuag at ferched mewn golff o'r diwedd," meddai.

"Mae'r tîm rheoli yn Radur yn actif iawn yn gweithio i annog merched a'r ieuenctid. Mae ffordd i fynd eto ond rwy'n credu ein bod ni'n symud yn y cyfeiriad iawn."

'Rhaid i golff newid'

Dywedodd Stuart Finlay, rheolwr y clwb, fod hyn yn "benodiad arwyddocaol iawn" yn eu hanes.

"Mae'r diwydiant wedi cydnabod bod yn rhaid iddo newid er mwyn denu mwy o fenywod i mewn i golff," meddai.

"Mae golff wedi bod yn gamp sy'n cael ei dominyddu gan ddynion ers nifer o flynyddoedd, ond mae cyflwyno'r siarter merched mewn golff ynghyd ag ymdrechion y cyrff llywodraethu i ddatblygu rhaglenni dechreuwyr yng Nghymru yn cael effaith.

"O safbwynt llywodraethu, fe all cynnwys mwy o fenywod ar lefel pwyllgor helpu clwb i wella a darparu craffter busnes gwerthfawr.

"Mae gwaith i'w wneud o hyd ond mae'r clwb wedi ymrwymo i ddatblygu cyfranogiad merched mewn golff sy'n dechrau gyda phenodiad Michelle yn fy marn i."

image copyrightGetty Images
image captionCafodd y clwb - yr hynaf yng Nghaerdydd - ei sefydlu yn 1902

Ychwanegodd: "Nid ydym bellach yn byw mewn cymdeithas lle mae gwahaniaethu ar unrhyw ffurf yn dderbyniol.

"Mae golff merched, yn ôl ymchwil, yn farchnad dwf mawr a bydd cael mwy o fenywod ar lefel bwrdd yn cael effaith gadarnhaol ar y busnes."

Mae capten y clwb yn penodi is-gapten pob blwyddyn, a'r flwyddyn ganlynol mae'r is-gapten yn camu fewn i'r brif rôl.

Pynciau Cysylltiedig

  • Chwaraeon
  • Golff
  • Caerdydd

Straeon perthnasol

  • Gwrthod caniatáu i ferched chwarae golff fore Sadwrn

  • Clwb golff yn 'gwahaniaethu ar sail rhyw' yn ôl aelod