Band Pres Llareggub yn New Orleans

Roedd cynrychiolaeth o Gymru mewn gŵyl gerddoriaeth adnabyddus yn New Orleans ar Ddydd Sadwrn, 13 Ebrill.

Roedd Band Pres Llareggub yn perfformio yn y French Quarter Festival yn ardal hanesyddol y ddinas.

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Mae penwythnos yr ŵyl bellach yn atyniad enfawr yn New Orleans ac mae wedi ei chynnal yn y ddinas yn flynyddol ers 35 o flynyddoedd.

Mae'r ŵyl yn rhoi llwyfan i gerddoriaeth jazz, blues, a zydeco - sef math arbennig o gerddoriaeth sy'n gyfuniad blues ac RnB a ddatblygodd yn Louisiana gan y gymuned Creole Ffrengig ar ddechrau'r ugeinfed ganrif.

Yn ôl Owain Gruffudd, sylfaenydd Band Pres Llarregub, mae perfformio yn yr ŵyl wedi bod yn uchelgais ers blynyddoedd. Roedd S4C yn dilyn y band ar y daith i Louisiana, ac bydd rhaglen arbennig yn cael ei darlledu ar y sianel nos Iau, 6 Mehefin.

"Mae New Orleans fel pererindod i unrhyw gerddor jazz. Dweud y gwir, mae cerddoriaeth boblogaidd i gyd yn dod o'r lle yma."

Felly beth oedd uchafbwynt y daith?: "Y profiad gorau oedd gweld plant ifanc o ardaloedd difreintiedig yn cymryd rhan yn y parêd."

Rhannodd Band Pres Llareggub luniau o'u taith gyda Cymru Fyw.


Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Ychwanegodd Gethin Evans, drymiwr y band: "Mae gan y ddinas gymaint o hanes ac mae gan bron bob adeilad stori chwedlonol. Braint ac anrhydedd oedd cael mynd yno i brofi ac i glywed yr hanes yn fyw.

"Ond mae gennym ni'r Cymry gymaint i'w ddysgu ynglŷn â sut i farchnata ein treftadaeth a'n hanes i'r byd.

"Dwi'n gadael New Orleans gyda pharch mawr at y bobl a'r ddinas, ond hefyd yn gwerthfawrogi gymaint sydd gennym ni fel Cymry Cymraeg i'w rhannu â'r byd."


Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Band Pres Llareggub Image copyright Band Pres Llareggub

Bydd rhaglen arbennig yn dilyn taith Band Pres Llareggub i New Orleans yn cael ei ddarlledu ar S4C ar nos Iau, 6 Mehefin am 20.00.