Heddlu'n trin difrod cofeb Tryweryn fel trosedd casineb

CCTV Tryweryn
Image caption Fe ymddangosodd yr arwydd ger y gofeb fore Llun

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau eu bod yn trin difrod i wal ble mae cofeb answyddogol i Dryweryn fel trosedd casineb.

Mae'r heddlu wedi gosod camera cylch cyfyng ger y safle oddi ar ffordd yr A487 rhwng Aberystwyth ac Aberaeron.

Dywedodd y llu y byddai'r camera ar y safle dros dro, gyda'r sefyllfa yn cael ei hadolygu maes o law.

Fore Sadwrn diwethaf daeth i'r amlwg bod rhan o'r wal, sydd wedi cael ei pheintio gydag arwydd i gofio boddi Cwm Celyn, wedi ei dymchwel.

Dyma oedd y trydydd tro mewn llai na blwyddyn i'r wal gael ei difrodi ac mae ymgyrchwyr yn dweud fod angen gwneud mwy i'w diogelu.

Cafodd y rhan o'r wal a gafodd ei dymchwel ei hail godi brynhawn Sadwrn.

Mae'r heddlu'n apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad nos Wener neu'n gynnar fore Sadwrn i gysylltu â nhw.

Mwy o gofebau?

Yn dilyn y digwyddiadau dros y dyddiau diwethaf, mae ambelll i gofeb newydd wedi ymddangos, fel y rhai yma:

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol