Arwydd yn archfarchnad Asda yn cynnig 'alcohol am ddim'

  • Cyhoeddwyd
Alcohol am ddimFfynhonnell y llun, Guto Aaron/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Camgymeriad neu gynnig rhy dda i'w wrthod?

Mae archfarchnad Asda wedi ennyn cryn ymateb ar ôl i gwsmer dynnu sylw at arwydd dwyieithog anarferol.

Fe dynnodd Guto Aaron lun o arwydd yn Asda yng Nghwmbrân a oedd yn hysbysebu cynnyrch di-alcohol fel "alcohol am ddim".

Dywedodd Mr Aaron, a roddodd y llun ar Twitter: "I fod yn deg, i gwmni preifat mae arwyddion Asda fel arfer yn gywir felly pan mae camgymeriad anffodus fel hwn yn digwydd ti'n gorfod jest chwerthin.

"O leia' maen nhw wedi troi eu peiriannau self-serve i'r Gymraeg, tra mae Sainsbury's yn gwrthod."

Ychwanegodd: "O ran diffyg parch, mae gen i lot fwy o drafferth efo golwg yr arwydd na'i gynnwys. Maen nhw wedi dewis ffont mor dywyll i'r Gymraeg i sicrhau ei fod bron yn anweladwy o bellter, yn fwriadol.

"Hefyd, 'da ni weithiau'n rhy gyflym i feio Google Translate oherwydd pa mor wael oedd yn arfer bod.

"Tra'n bell o berffaith, mae hwnnw wedi gwella lot, ac fel mae'n digwydd mae Google Translate yn gallu cywiro 'alcohol free' yn gywir, felly sut ar y ddaear 'nath Asda [gael] 'Alcohol am ddim' dwi'm yn gwybod!"

Mewn datganiad, diolchodd Asda i gwsmeriaid am sylwi ar y camgymeriad, gan ddweud: "Mae'n ddrwg gennym. Rydyn ni'n dal ein dwylo lan, a byddwn ni'n newid yr arwyddion yn ein siop yng Nghwmbrân ar unwaith."