Carcharu cyfreithiwr am ddwyn £120,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod y cyfreithiwr eisioes wedi cael rhybudd am dwyllo un o'i gleientiaid

Mae cyfreithiwr o Ddyserth ger Rhuddlan wedi cael ei garcharu am ddwyn dros £120,000 oddi wrth gwmnïau ceir a chwmnïau gwasanaeth hofrenyddion.

Roed Mathew Curtis, 35, wedi defnyddio system cerdyn credyd talu-o-flaen-llaw i brynu nifer o gerbydau o sawl garej gwahanol.

Fe ddefnyddiodd yr un dull wrth brynu hediadau hofrennydd, gan gynnwys un o Benarlâg i Ynysoedd Heledd yn yr Alban.

Cafodd Mr Curtis ei garcharu am 28 mis ar ôl cyfaddef dau gyhuddiad o ddwyn drwy dwyll.

Cafodd ddeufis ychwanegol o garchar ar ôl cyfaddef ei fod wedi stelcio ei gyn-gariad.

Hunanoldeb ac amarch llwyr

Fe gollodd y cwmnïau'r arian ar ôl i fanciau eu hysbysu'n ddiweddarach nad ddylai'r taliadau fod wedi cael eu caniatáu, ac fe gafodd arian ei dynnu o'u cyfrifon nhw yn lle.

Yn ôl yr erlynydd Siôn ap Mihangel fe gollodd y cwmnïau unai'r cerbydau, neu fe fethon nhw a chael eu talu am eu gwasanaeth.

Clywodd y llys hefyd fod Mr Curtis, a oedd eisoes yn wynebu rhybudd ar ôl iddo dwyllo un o'i gleientiaid, wedi bygwth lladd ei gyn-gariad yn ei chartref.

Wrth garcharu Mr Curtis yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, dywedodd y Barnwr Niclas Parry ei fod wedi dangos "hunanoldeb ac amarch llwyr tuag at eraill" a bod stelcio rhywun a bygwth eu lladd yn fater difrifol.

Pynciau Cysylltiedig