Un yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad difrifol yn Nhrelales

Cylchfan Trelales Image copyright Google
Image caption Cafodd beiciwr modur ei gludo i Ysbyty Treforys wedi'r gwrthdrawiad

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar yr A48 yn Nhrelales, Pen-y-Bont ar Ogwr, fore Mercher.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ger cylchfan Trelales am tua 11:35.

Cafodd beiciwr modur ei gludo i Ysbyty Treforys wedi'r gwrthdrawiad gydag anafiadau gafodd eu disgrifio fel rhai "all newid bywyd".

Mae Heddlu De Cymru wedi gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad i gysylltu â nhw drwy ffonio 101.