Milltir y dydd am flwyddyn: Hanner ffordd drwy'r her

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Mae Catrin yn cerdded milltir y dydd er budd elusen sy'n cefnogi pobl gyda spina bifida

Mae dynes fusnes o Gaerdydd wedi cyrraedd hanner ffordd yn ei her i gerdded milltir y dydd am flwyddyn.

Bwriad Catrin Atkins yw cwblhau 365 milltir mewn 365 diwrnod er gwaetha'i chyflwr - spina bifida.

Mae ei gŵr, Dan, hefyd wedi bod yn yr ysbyty ar ôl llawdriniaeth i'w gefn.

Fe gafodd Catrin y syniad o'r her er mwyn helpu elusen Shine sydd yn cefnogi pobl â spina bifida.

"Dwi just dros hanner ffordd," meddai, "nes i ddechrau meddwl am yr her ar fy mhen-blwydd y llynedd pan o'n i'n 39, ac o'n i'n Ysbyty Llandochau.

"Yn Ysbyty Llandochau, mae'r Coridor ysbyty hiraf yn Ewrop,

"O'n i 'tha 'tra dwi yma, os fedra i wneud i fyny ac i lawr ar hyd y coridor yna, wel dwi wedi gwneud milltir'."

Disgrifiad o’r llun,
Mae brawd bach, (mawr!) Catrin yn adnabyddus fel Barri 'Ten Foot' sydd erbyn hyn yn reslo'n broffesiynol yn Las Vegas

Eglurodd Catrin ei bod wedi cerdded hyd a lled Cymru.

"O ogledd Cymru i lawr i Gaerdydd 'ma. Dwi hefyd wedi bod yng Ngwlad yr Iâ yn cerdded.

"Gan fy mod yn cerdded efo ffyn dwi methu cerdded yn ganol y coed neu yng nghanol cae yn rhywle, gymaint â hynny, yn bendant ddim milltir."

Dywedodd Catrin ei bod hefyd yn gallu ffendio hi'n anodd i gerdded y filltir o ddydd i ddydd a'i bod weithiau yn cwblhau ei milltir dyddiol ar beiriant rhwyfo yn y gampfa.

"Nes i roi nod i fi fy hun o hel £3650, am bo' fi'n cerdded 365 o ddyddiau ac o filltiroedd wrth gwrs.

"Gawn ni weld, gobeithio erbyn y diwedd y byddai wedi cyrraedd y nod," ychwanegodd Catrin.