Cwest: Marwolaethau cwpl yn Llanelwy yn hunanladdiad

  • Cyhoeddwyd
LlanelwyFfynhonnell y llun, Google Maps
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Mr a Mrs Titterton yn eu cartref yn Llanelwy

Mae cwest i farwolaeth cwpl oedrannus o Sir Ddinbych wedi dod i'r casgliad mai hunanladdiad oedd eu marwolaethau.

Cafwyd hyd i Howard Titterton, 80 oed, a Jackie Titterton, 77 oed, yn farw yn eu cartref yn Llanelwy ym mis Tachwedd 2018.

Clywodd y cwest fod Mr Titterton wedi cael diagnosis o ganser y coluddyn ac nad oedd triniaeth feddygol ychwanegol ar gael iddo.

Dywedodd y Crwner Cynorthwyol David Pojur fod y cwpl yn deyrngar iawn i'w gilydd, ac roedden nhw wedi rhoi "peth ystyriaeth" i'w penderfyniad i ddirwyn eu bywydau i ben.

Roedd y cwpl wedi ysgrifennu llythyrau at eu cymdogion, eu ffrindiau a'r heddlu yn egluro eu penderfyniad.

Clywodd y cwest mai achos y marwolaethau oedd mygu. Bu farw Mr Titterton yn gyntaf, ond doedd dim tystiolaeth bod rhywun wedi ei gynorthwyo i farw.

Dywedodd un cymydog wrth y cwest eu bod wedi derbyn llythyr oddi wrth y cwpl yn cynnwys rhodd o £500 a nodyn yn gofyn iddyn nhw gysylltu â'r heddlu ar unwaith.

Yn ôl cymydog arall roedd y cwpl yn bobl ddymunol dros ben, ac wedi cael "bywyd gwych gyda'i gilydd".