Ymgyrch i adfer gorsaf heddlu Porthcawl

  • Cyhoeddwyd
Porthcawl police stationFfynhonnell y llun, Jaggery/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Fe gaewyd y dderbynfa yng ngorsaf heddlu Porthcawl saith mlynedd yn ôl

Mae dros 600 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw am ragor o bresenoldeb gan yr heddlu ym Mhorthcawl.

Yn ôl un o gynghorwyr y dref mae torcyfraith ar gynnydd yn yr ardal, ac mae angen gorsaf heddlu llawn amser yno.

Ar hyn o bryd mae un rhingyll a swyddogion cefnogi cymuned yr heddlu yn gweithio yn yr orsaf yn ystod y dydd, ond does dim derbynfa na phresenoldeb 24 awr yno.

Yn ôl y Cynghorydd Les Tallon-Morris mae troseddwyr yn weithgar yno gyda'r nos ac mae'r sefyllfa yn waeth yn ystod yr haf pan mae'r boblogaeth yn cynyddu mewn maint.

Dywedodd Mr Tallon-Morris: "Mae'n wallgof eu bod wedi cau'r orsaf yma mewn tref mor fawr."

Mewn ymateb dywedodd yr heddlu bod dulliau plismona wedi newid ac mae rhan fwyaf o bobl yn defnyddio ffonau symudol, e-bost neu gyfryngau cymdeithasol i gysylltu â'r heddlu, ac mae llai o bobl yn ymweld â gorsafoedd yr heddlu.

Yn ôl yr Arolygydd Melanie Knight mae timau cymunedol yn bresennol yn y dref ac mae'r gyfradd troseddu ym Mhorthcawl yn is na'r cyfartaledd yng Nghymru.