Gwraig i ddringo llosgfynyddoedd er cof am ei theulu

Published
image copyrightLlun teulu
image captionEirlys Greenough a'i theulu cyn y drychineb

Ddeuddeg mlynedd ers iddi golli ei gŵr a dau o blant mewn tân yng Nghiprys, mae Eirlys Greenough yn bwriadu dringo tri llosgfynydd er mwyn codi arian i elusen.

Bu farw ei gŵr Andrew Greenough a'i phlant Evan a Nia mewn tân yng nghanolfan yr awyrlu yng Nghiprys yn 2007.

Yn dilyn y drasiedi fe gafodd Mrs Greenough gefnogaeth ariannol gan Gronfa Lles yr RAF.

"Nhw oedd un o'r mudiadau cyntaf i roi cymorth," meddai Mrs Greenough, sydd yn hanu yn wreiddiol o Ferthyr Tudful.

"Fe gollais bopeth yn y tân. Hefyd roedd yn rhaid i mi adael Ciprys, gadael fy swydd a gadael fy ffrindiau."

'Ysbrydoledig'

Bydd y daith ddringo yn dechrau ddydd Llun, a'r nod yw cyrraedd copa mynyddoedd Vesuvius, Stromboli ac Etna.

Dros gyfnod o bum diwrnod bydd Mrs Greenough a'i chwaer Bethan Jones yn dringo cyfanswm o 3,400 metr.

"Rydw i wedi dringo llosgfynydd Stromboli o'r blaen ac roedd e'n brofiad anhygoel. Fe roddodd hynny flas i mi i ddringo llosgfynyddoedd," meddai.

Dywedodd Charlotte Barmby, o Gronfa Lles yr RAF: "Mae penderfyniad Mrs Greenough i roi rhywbeth yn ôl i'r gronfa yn ysbrydoledig."