Heddlu'n dal i obeithio datrys hen achos o lofruddiaeth

  • Cyhoeddwyd
Cafodd Carol Ann Stephens, 6, ei lladd yn 1959
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Carol Ann Stephens, 6, ei lladd yn 1959

Mae'r heddlu yn dweud eu bod nhw'n dal yn gobeithio datrys llofruddiaeth a ddigwyddodd 60 mlynedd yn ôl i'r mis hwn.

Cafodd Carol Ann Stephens ei herwgipio o ardal Cathays yng Nghaerdydd yn Ebrill 1959 - cafodd ei chorff ei ddarganfod bythefnos wedyn yn Sir Gâr.

Er gwaethaf un o'r ymchwiliadau mwyaf yng Nghymru, does neb wedi mynd o flaen eu gwell am farwolaeth y ferch chwech oed.

Ond mae swyddogion yn dweud fod yr achos yn parhau'n weithredol ac maen nhw'n gobeithio cael atebion i deulu Carol.

Y chwilio yn ofer

Fe sbardunodd diflaniad y ferch fach ar 7 Ebrill 1959 un o'r ymgyrchoedd heddlu mwyaf yng Nghymru.

Dros y dyddiau nesaf, cafodd miloedd o geir eu stopio yng Nghaerdydd, a bu'r heddlu'n gwylio porthladdoedd i weld a oedd Carol wedi'i chymryd allan o'r wlad.

Roedd hyd yn oed trafodaeth am ddraenio Llyn Parc y Rhath fel rhan o'r chwilio.

Ond bythefnos yn union ar ôl i Carol ddiflannu - ar 21 Ebrill - cafodd ei chorff ei ganfod mewn ffos ger pentref Horeb, i'r gogledd o Lanelli.

Roedd hi wedi cael ei mygu a'i dympio yn y dŵr.

Ffynhonnell y llun, Douglas Simpson
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Carol ei ddarganfod yn Horeb - i'r dde o'r llun yma

Er gwaethaf y diddordeb yn yr achos, ychydig iawn o wybodaeth oedd - ac sydd - gan yr heddlu.

Roedd Carol wedi dweud wrth ei ffrindiau bod ganddi "ewythr newydd" a oedd wedi bod yn mynd â hi i yrru, ac roedd hi wedi cael ei gweld yn siarad â dyn mewn car ar y diwrnod y diflannodd.

Ond ar wahân i hynny, roedd gan yr heddlu lawer o gwestiynau i'w hateb.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Mark Lewis, sy'n gweithio yn nhîm Adolygu Troseddau Mawr Heddlu De Cymru, ei fod yn dal i obeithio bod modd datrys y drosedd.

"Efallai na fyddwn ni erioed mewn sefyllfa i erlyn rhywun am yr achos hwn," meddai, "ond roedd yr effaith ar y gymuned yn Cathays, y teulu a ffrindiau - mae rhai ohonyn nhw'n dal yn fyw - a Horeb a Llanelli yn gryf iawn a byddai pobl yn dal i hoffi atebion.

"Gallaf ddweud wrthych fod cwmwl tywyll yn dal i fod yn hongian dros rai o'r cymunedau hynny.

"Mae treigl amser yn rhwystr enfawr. Lle mae tystion yn dal yn fyw, mae cofio digwyddiadau yn anodd," meddai.

'Amser da i apelio'

Bu farw mam Carol, Mavis, yn 2002, heb wybod pwy lofruddiodd ei merch.

Ond mae'r Ditectif Arolygydd Lewis yn gobeithio - 60 mlynedd ers ei llofruddiaeth - bod rhywun am ddod ymlaen â gwybodaeth o'r newydd.

"Mae'n amser da i mi apelio at gymunedau Caerdydd a Horeb, a chymunedau ehangach de Cymru - os oes gan unrhyw un wybodaeth, mae gennym ddiddordeb o hyd, "meddai.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y llofruddiaeth ffonio 101 neu 0800 555 111.