Arestio dau ar ôl canfod ceffyl ar lawr ynghanol Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
CeffylFfynhonnell y llun, Jeanette Cook
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ceffyl bellach mewn cyflwr sefydlog

Mae dau ddyn wedi'u harestio ar ôl i geffyl gael ei ganfod ar lawr yng nghanol Caerdydd nos Sadwrn.

Cafodd Heddlu De Cymru eu galw i Westgate Street toc wedi 19:00 ar ôl derbyn nifer o alwadau yn pryderu am gyflwr ceffyl.

Ynghyd ag aelodau'r cyhoedd, bu swyddogion yn edrych ar ôl y ceffyl cyn cysylltu â Whispering Willows Sanctuary, a gyrhaeddodd wedyn i ofalu amdano.

Roedd y ceffyl wedi dioddef o flinder llethol (exhaustion) a thrawiad gwres a allai fod wedi ei ladd, yn ôl Whispering Willows Sanctuary.

Erbyn bore Sul, roedd y ceffyl mewn cyflwr sefydlog ac yn yfed dŵr.

Ffynhonnell y llun, Jeanette Cook
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ceffyl wedi disgyn y tu allan i Stadiwm Principality, Caerdydd

Cafodd dau ddyn, 21 a 25 oed, eu harestio yn y fan a'r lle ar amheuaeth o achosi dioddefaint diangen i anifail sydd wedi'i warchod.

Mae'r ddau yn cael eu cadw yn y ddalfa.