Apêl gan yr heddlu wedi lladrad arfog ym Mangor

  • Cyhoeddwyd
shoezone Bangor

Mae plismyn yn chwilio am ddyn wedi lladrad arfog mewn siop esgidiau ym Mangor.

Deallir bod y dyn wedi bygwth staff yn siop Shoe Zone yng Nghanolfan Deiniol oddeutu 14:30 a'i fod wedi gadael gyda "swm o arian".

Dywed Heddlu'r Gogledd bod y staff wedi cael sioc ond nad oedd neb wedi ei anafu.

Dywed ditectifs bod y dyn yn ei ugeiniau canol a bod ganddo wallt brown byr.

Roedd e'n gwisgo trowsus chwaraeon llwyd a chrys-T gwyrdd.

Mae plismyn yn apelio ar dystion i gysylltu â nhw.