Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio dynes yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd yr heddlu eu galw i Carlton Terrace am tua 03:10

Mae dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddio yn dilyn marwolaeth dynes ifanc yn Abertawe yn gynnar fore Mawrth

Cafodd yr heddlu eu galw i gyfeiriad y Carlton Terrace am tua 03:10 yn dilyn adroddiadau o ymosodiad difrifol.

Fe wnaethon nhw gadarnhau bod menyw 22 oed wedi marw.

Fe wnaeth Heddlu De Cymru gadarnhau brynhawn Mawrth eu bod wedi arestio dyn lleol 49 oed ac nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Cafodd swyddogion arfog a hofrennydd eu galw ac mae'r ardal yn parhau ynghau i'r cyhoedd tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â'r llu, yn enwedig unrhyw un oedd yn ardal Carlton Terrace rhwng 20:00 nos Lun a 04:00 fore Mawrth.

Pynciau Cysylltiedig