Saethu Ynys Môn: Apêl i berchnogion bwâu croes

Gerald Corrigan Image copyright Llun teulu
Image caption Cafodd anafiadau Mr Corrigan eu disgrifio fel rhai "ofnadwy" gan yr heddlu

Mae'r heddlu wedi lansio apêl o'r newydd ar ôl i ddyn gael ei saethu â bwa croes yn Ynys Môn ddydd Gwener.

Gofynna Heddlu Gogledd Cymru i unrhyw un sydd yn berchen ar fwa croes, neu yn nabod rhywun sydd ag un yn eu meddiant i gysylltu â nhw.

Mae'r heddlu'n pwysleisio y gallai hyn fod yn rhywun oedd yn ymweld ag Ynys Môn dros y cyfnod dan sylw.

Cafodd Gerald Corrigan, 74, ei saethu y tu allan i'w gartref ar gyrion Caergybi yn oriau mân 19 Ebrill.

Mae Mr Corrigan yn parhau mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Brenhinol Prifysgol Stoke.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Brian Kearny ei fod yn erfyn ar y sawl sy'n gyfrifol i ddod yn ei flaen, a'u bod nhw'n benderfynol o ddod o hyd i'r unigolyn cyn gynted â phosib.

Yn ôl yr heddlu, roedd Mr Corrigan yn ceisio trwsio lloeren deledu pan gafodd ei saethu tu allan i'w gartref ger y gyffordd rhwng Lôn Porthdafarch a Ffordd Plas.

Ar ôl ymchwilio'r anafiadau fe ddaeth staff meddygol i'r casgliad bod yr anafiadau yn gyson gyda rhai o ymosodiad â bwa croes.

Cafodd yr anafiadau eu disgrifio fel rhai "ofnadwy" gan yr heddlu.

Ychwanegodd Mr Kearny: "Rydw i'n gofyn i unrhyw aelod o'r cyhoedd sydd yn nabod unrhyw un sy'n berchen ar fwa croes, ac oedd yn Ynys Môn ar 18 ac 19 Ebrill i gysylltu â ni. Mae hyn yn cynnwys pobl oedd yn ymweld â'r ynys."

Mae'r llu hefyd wedi gofyn i unrhyw fusnes sydd yn gwerthu bwâu croes i gysylltu â nhw drwy ffonio 101.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol