Un o glybiau pêl-droed hynaf Cymru'n wynebu dod i ben

  • Cyhoeddwyd
Ton Pentre FC
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ton Pentre yn cystadlu yng Nghwpan Intertoto UEFA yn 1995

Mae un o glybiau pêl-droed hynaf Cymru wedi dweud y gallai ddod i ben cyn y tymor nesaf.

Cafodd Ton Pentre, sydd wedi chwarae mewn cystadlaethau Ewropeaidd a Chwpan FA Lloegr, ei sefydlu yn 1896.

Ond mae dyfodol y clwb mewn perygl oherwydd bod diffyg gwirfoddolwyr i lenwi cyfrifoldebau gweinyddol y clwb.

Dywedodd swyddog ariannol y clwb, Tony Evans: "Mae pobl yn cymryd yn ganiataol y bydd y clwb wastad yma, ond ry'n ni angen help neu fyddwn ni ddim yn gallu parhau."

Mae'r clwb o Rondda Cynon Taf yn dibynnu ar wirfoddolwyr, ond maen nhw'n dweud bod niferoedd wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.

Disgrifiad o’r llun,
Does gan y clwb ddim ysgrifennydd, rheolwr masnachol na chadeirydd ar hyn o bryd

Fe lwyddodd Ton Pentre i gyrraedd rownd gyntaf Cwpan FA Lloegr yn 1986, ble collon nhw yn erbyn Caerdydd.

Ond daeth eu gemau mwyaf yn 1995 wrth iddyn nhw gystadlu yng Nghwpan Intertoto UEFA.

Ymysg eu gwrthwynebwyr y flwyddyn honno oedd clybiau Heerenveen o'r Iseldiroedd a Næstved o Ddenmarc.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedod Tony Evans bod y clwb "angen help neu fyddwn ni ddim yn gallu parhau"

Ond heb ysgrifennydd, rheolwr masnachol na chadeirydd ers dwy flynedd, mae pryder am y dyfodol.

Mae'r clwb, sydd ar waelod ail haen pyramid pêl-droed Cymru ar hyn o bryd, yn wynebu gorfod tynnu allan o bob cystadleuaeth a pheidio bodoli erbyn dechrau tymor 2019/20.

"Os dyw pobl ddim yn dod ymlaen i wirfoddoli, mae'n rhaid i ni ofyn a yw'r rheiny sydd yma eisoes yn gallu cyflawni'r hyn sydd ei angen i redeg clwb o'r maint yma ar eu pennau eu hunain," meddai Mr Evans.

"Yr ateb ar y funud yw na, mae'n debyg allwn ni ddim."