Nwyon wedi ffrwydro gan ladd pedwar mewn purfa olew

Julie Jones, 54, Dennis Riley, 52, Robert Broome, 48, ac Andrew Jenkins, 33 Image copyright Family handout
Image caption Bu farw Julie Jones, Dennis Riley, Robert Broome ac Andrew Jenkins yn y digwyddiad yn 2011

Clywodd llys bod pedwar gweithiwr mewn purfa olew wedi marw ar ôl i nwyon ffrwydro mewn cynhwysydd.

Bu farw Julie Jones, 54, Andrew Jenkins, 33, Dennis Riley, 52, a Robert Broome, 48, yn dilyn y ffrwydrad ym mhurfa Chevron, Penfro ym Mehefin 2011.

Cafodd pumed gweithiwr, Andrew Phillips, anafiadau difrifol.

Fe wnaeth Valero Energy UK a B&A Contracts bledio'n euog i gyhuddiadau'n ymwneud â'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle.

Mae'r cwmnïau'n cael eu dedfrydu yn Llys y Goron Abertawe.

'Methiannau systemig'

Clywodd y gwrandawiad bod gweithwyr yn ceisio pwmpio gwaddod o danc oedd yn cynnwys cymysgedd o amin a disel, pan daniodd y nwyon ffrwydrol.

Dywedodd Andrew Langdon QC, ar ran yr erlyniad, bod y pum gweithiwr wedi bod yn agos at y tanc, a'u bod yn defnyddio pibell fel seiffon.

Clywodd y llys bod Mr Phillips yn sefyll ychydig yn bellach yn ôl o'r tanc, a'i fod yn cofio cael ei orchuddio gan fflamau.

Dywedodd Mr Langdon bod arbenigwyr wedi awgrymu y gallai'r nwyon peryglus fod wedi eu tanio gan drydan statig o bibell yn cael ei rhoi yn y tanc gan y gweithwyr, neu gan aer yn cymysgu gyda'r nwyon sy'n "gallu tanio pan yn cymysgu gydag aer".

Cwmni Chevron oedd berchen y burfa adeg y digwyddiad, ond mae Valero wedi eu henwi yn yr achos gan eu bod wedi prynu'r safle wedyn.

Clywodd y llys bod Chevron wedi dynodi ardaloedd o fewn y tanc fel rhai oedd ddim yn beryglus, a hynny drwy gamgymeriad.

Dywedodd Mr Langdon: "Doedd neb yn meddwl am nwyon fflamadwy."

Ychwanegodd bod "llithriad difrifol mewn perfformiad a phrosesau oedd yn siŵr o gael effaith ar ddiogelwch".

Clywodd y gwrandawiad hefyd bod ymchwiliad y Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi darganfod "methiannau systemig" ar y safle, a bod ymchwilwyr wedi "rhoi darlun o safle oedd yn y bon wedi troi'n anniogel dros amser".

Mae'r gwrandawiad yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol