Marwolaethau purfa: Ymddiheuriad i deuluoedd gweithwyr

Julie Jones, 54, Dennis Riley, 52, Robert Broome, 48, ac Andrew Jenkins, 33 Image copyright Family handout
Image caption Bu farw Julie Jones, Dennis Riley, Robert Broome ac Andrew Jenkins yn y digwyddiad yn 2011

Mae cyn berchnogion purfa olew ym Mhenfro wedi ymddiheuro i deuluoedd gweithwyr a gafodd eu lladd wedi ffrwydrad ar y safle yn 2011. 

Bu farw Dennis Riley, 52, Robert Broome, 48, Andrew Jenkins, 33, a Julie Jones, 54, pan ffrwydrodd tanc storio roedden nhw'n ceisio ei wagio ym mhurfa Chevron.

Cafodd weithiwr arall, Andrew Phillips anafiadau wnaeth newid ei fywyd.

Mae perchnogion presennol y burfa, Valero Valero Energy UK a'r cwmni glanhau arbenigol, B&A Contracts yn cael eu dedfrydu yn Llys y Goron Abertawe yr wythnos hon ar ôl pledio'n euog i gyhuddiadau'n ymwneud â'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle.

'Ymddiheuriad diffuant'

Dywedodd Mark Ellison QC ar ran Valero bod Chevron "yn fwriadol wedi parhau â chysylltiad agos" â hynt yr achos ers y ffrwydrad.

Gan annerch teuluoedd y dioddefwyr yn y llys, dywedodd ei fod wedi cael cyfarwyddyd i fynegi "gofid dwfn Chevron ac ymddiheuriad diffuant" ynghyd "y golled ofnadwy a'r anaf ddifrifol" a ddigwyddodd ar y diwrnod dan sylw.

Mewn datganiad gan reolwyr gyfarwyddwr y burfa ar y pryd, Greg Hanggi, roedd "methiannau yr oedd y cwmni wedi eu cydnabod wedi siomi'r unigolion hynny i gyd a'u teuluoedd". 

Image copyright Other
Image caption Fe ddigwyddodd y ffrwydrad yn ystod gwaith cynnal a chadw arferol ar y safle

Roedd y cwmni, meddai, wedi bod yn "ymwybodol" bod yna gymysgedd o nwyon o fewn y tanc oedd â'r potensial i fod yn bergylus wrth weithredu newid i'w brosesau yn 1998, ond fe fethodd â chyflwyno mesurau i fynd i'r afael â'r broblem.

Ychwanegodd bod dealltwriaeth rhai aelodau staff ynghylch y peryglon posib yn "wael", ac roedd un neges gyda gorchymyn i ddod â gwaith i stop yno, ddyddiau cyn y ffrwydrad, heb gyrraedd y sawl oedd i fod i'w derbyn.  

Roedd yna fethiant hefyd i weithredu mewn ymateb i brawf oedd yn nodi lefel uchel o nwyon ffrwydrol o fewn y tanc.

"Fe fethodd y rhai oedd yn gyfrifol am y gwaith i asesu neu liniaru'n briodol y risg o awyrgylch fflamadwy," meddai Mr Ellison.

"Roedd dull gwagio cynnwys y tanc ym Mehefin 2011 yn anghyson â chanllawiau'r diwydiant."

Clywodd y llys bod trosiant blynyddol Chevron yn £9.4 biliwn yn 2011.

Mae'r gwrandawiad yn parhau ac mae disgwyl i'r ddau gwmni gael dirwy ddydd Gwener.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol