Marwolaeth merch bedair oed yn 'drasiedi ofnadwy'

Darcy-May Elm Image copyright GoFundMe

Clywodd cwest fod merch bedair oed wedi marw ar ôl i'w thad geisio gyrru ar draws ffordd ddeuol ar gyrion Caerfyrddin.

Cafodd Darcy-May Elm ei lladd ar ôl gwrthdrawiad gyda char arall ar yr A40 rhwng Caerfyrddin a Sanclêr ar 27 Hydref y llynedd.

Yn ôl yr archwilydd fforensig Aled Thomas roedd tad Darcy-May, Daniel Elm, wedi croesi'r ffordd ddeuol o'r lôn orllewinol i'r un ddwyreiniol, ond yna wedi ceisio troi ac ailymuno â'r lôn orllewinol.

Ond cafodd ei daro gan y car arall cyn cyrraedd y llain ganol.

'Ar goll hebddi'

Dywedodd y crwner, Mark Layton, ei bod yn bosib fod Mr Elm wedi gwneud camsyniad wrth geisio cyrraedd gorsaf betrol.

Ar ôl y ddamwain roedd Mr Elm o Ddyfnaint wedi dweud wrth yr heddlu nad oedd wedi gweld y car arall yn teithio lawr y lôn ddwyreiniol.

Cafodd Darcy-May ei chludo i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin ond bu farw yn ddiweddarach o anafiadau difrifol i'w gwddw a'i brest.

Image copyright Google
Image caption Roedd Daniel Elm yn ceisio croesi ffordd ddeuol yr A40 ar gyrfion Caerfyrddin

Disgrifiodd y crwner Mark Layton y ddamwain fel "trasiedi ofnadwy".

Fe gafodd Mr Elm anafiadau fydd yn newid ei fywyd, tra bod ei wraig Danielle wedi dioddef anafiadau oedd yn peryglu ei bywyd, ac mae'n parhau i dderbyn triniaeth.

Dywedodd y crwner fod Darcy-May wedi marw o ganlyniad i wrthdrawiad ffordd.

Mewn datganiad teuluol cafodd ei ddarllen yn ystod y cwest dywedodd ei theulu fod Darcy-May yn ferch "hyfryd, gariadus yr oeddem yn ei charu gymaint, ac yn cael ei haddoli gan ei nain a thaid".

Ychwanegodd: "Rydym yn ei cholli... rydym ar goll hebddi.... Duw a dy fendithia Darcy-May, ein hangel fach."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol