Telyn deires? Mae gan hon 20 braich!

Y tro nesa' byddwch chi'n cwyno wrth geisio gwasgu'r delyn i gefn y Volvo brathwch eich tafod a chofiwch am y llun anhygoel yma...

Image copyright Llun cyfrannwr

Oherwydd dyma'r delyn Soveida - offeryn newydd gyda 20 braich sydd nid yn unig yn edrych yn drawiadol ond yn creu sŵn arallfydol hefyd.

Dim ond un ohonyn nhw sydd yn bodoli - a Chymraes ydi'r unig berson yn y byd sy'n gallu ei chwarae.

Cafodd yr offeryn ei adeiladu yn Iran a'i gludo drosodd i gartref Sioned Williams yn Llundain fis Ionawr.

Image copyright Llun cyfrannwr
Image caption Sioned Williams gydo'r delyn Soveida

Ers hynny mae cyn brif delynores Cerddorfa Symffoni'r BBC wedi bod yn ceisio datrys sut i'w chwarae a beth sy'n bosib ei chyflawni gyda hi.

A'r newyddion da ydi bod yr offeryn yn plesio.

Meddai Sioned Williams: "Mae'n ofnadwy o ran bod yn ymarferol, efo'i symud hi, mae'n cymryd dwy awr i'w gosod i fyny, ac mae'n rhaid cael lle digon mawr iddi.

"Rydyn ni wedi gorfod symud dodrefn yn y tŷ a does dim bwrdd bwyd yn yr ystafell erbyn hyn - mae'n huge.

"Mae wedi bod yn oriau ac oriau ac oriau bob dydd jest i ffeindio allan beth allwn ni wneud efo'r offeryn, ond mae beth sydd wedi ei greu yn brilliant yn y diwedd ond bod o jest â lladd fi yn y broses!"

Image copyright Llun cyfrannwr
Image caption Popeth yn ei le? Mae'n cymryd dwyawr i osod y delyn at ei gilydd

Ffrwyth dychymyg y cerddor Amir Konjani ydi'r delyn Soveida. Bu'n gweithio ar y syniad am ddwy flynedd ond ar ôl ennill lle ar gynllun Jerwood Composer+ y London Symphony Orchestra fe benderfynodd fwrw ymlaen i greu'r offeryn.

Bu'r cyfansoddwr o Iran yn trafod sut sŵn oedd o am ei glywed gyda'r gwneuthurwr telynau Meistr Abasi o Tehran.

Cafodd yr offeryn ei dylunio'n arbennig i Sioned Williams a bu hi draw yn Iran - lle mae'r delyn yn offeryn traddodiadol - dros y Nadolig i roi cynnig arni.

Image copyright Llun cyfrannwr
Image caption Sioned Williams gyda'r cerddor a dylunydd y delyn Amir Konjani

A dros y penwythnos bydd yr offeryn - a'r sain - yn cael ei ddadorchuddio mewn cyngerdd gan yr LSO in Chamber yn Llundain.

Bydd clip o'r perfformiad i'w weld ar Cymru Fyw yn fuan.

Meddai Sioned Williams: "Allai jest ddim disgrifio fo, allai wir ddim.

"Mae'r darnau copr sy'n dod allan o'r delyn efo pethau fel conches ar eu blaen nhw - fel pibau organ allan o bren.

"Ar flaen y twll mae croen fel drwm tombak - drwm bach o Iran. Mae sbring yn cysylltu efo rhai o dannau'r delyn ac yn mynd i'r drwm.

Image copyright Llun cyfrannwr
Image caption Paratoi at y perfformiad - gyda sgôr graffeg ar y llawr

"Felly pan mae rhywun yn chwarae'r nodyn mae rhywun yn clywed sain y tannau a seiniau gwahanol fel sŵn buzzio neu sŵn drwm - ond ddim drwm arferol ond fel echo, ac mae'r sain o'ch cwmpas chi ac yn mynd ar draws yr adeilad i gyd.

"Mae o mor gyffrous - dwi wrth fy modd efo'r sŵn. Doeddwn i ddim yn gwybod beth i ddisgwyl, ond allwch chi jest ddim cymharu efo sŵn telyn arferol - maen nhw fel dau offeryn gwahanol."

Bydd tri pherfformiad o To Be Someone Else is a Battle, gan Amir Konjani, yn LSO St Luke's, Llundain, brynhawn Sadwrn, 18 Mai.

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw