Atal disgybl rhag mynychu prom yn sgil absenoldebau

Ysgol Brynrefail Image copyright Google
Image caption Dywedodd Ysgol Brynrefail bod absenoldebau dros broblemau difrifol yn cael eu heithrio o'r system gosbi

Mae mam disgybl yn Ysgol Brynrefail yng Ngwynedd wedi beirniadu'r ysgol am beidio caniatáu ei mab i fynychu'r prom oherwydd absenoldeb.

93% yw'r targed presenoldeb sy'n cael ei osod ar ddisgyblion yr ysgol yn Llanrug - ffigwr sy'n gyfystyr â cholli bron i dair wythnos o ddysgu.

Fe wnaeth mab Sophie Williams fethu â chyrraedd y targed - gan gyrraedd cyfradd o 91%.

Dywedodd Ysgol Brynrefail bod y gofynion i gael mynychu'r prom "wedi ei egluro yn gwbl glir i'r disgyblion".

Ni fydd mab Ms Williams yn mynychu prom blwyddyn 11 Ysgol Brynrefail, a hynny oherwydd cyfres o absenoldebau dros ei flwyddyn olaf.

"Fe gafon nhw eu galw fewn i'r gwasanaeth, ac fe gafodd pawb wahoddiad heblaw am y rheiny oedd heb gyrraedd y targed o 93%," meddai.

"Oedd o wedi edrych ymlaen at fynd yn ofnadwy, ma' ei ffrindiau i gyd yn mynd - mae gas ganddyn nhw'r ysgol am ei drin o fel 'ma.

"Sut ffordd ydy hyn i gychwyn ei arholiadau TGAU?"

Image copyright Sophie Williams
Image caption Dywedodd Sophie Williams ei bod yn gobeithio y bydd yr ysgol newid eu polisi

Yn ôl Ms Williams, salwch, apwyntiadau orthodontydd ac ymweld â pherthynas sy'n wael oedd y rhesymau am yr absenoldebau.

"Fuodd o ffwrdd o'r ysgol pan gafodd o'r bug, gweld yr orthodontist, a pan fuon ni'n gweld fy nhaid pan oedd o'n sâl," meddai.

"Yr unig adeg nes i ddim rhoi gwybod oedd pan fuon ni'n gweld taid, ond dim ots os oes rheswm, maen nhw'n dal i'w cyfri' nhw fel absenoldeb."

Dywedodd Ms Williams bod yr ysgol wedi gwrthod sawl cais am gyfarfod i drafod y polisi.

Dim 'syndod'

Mewn llythyr at Ms Williams gan yr ysgol, sydd wedi'i weld gan Cymru Fyw, mae un o'r athrawon yn dweud na "ddylai hyn fod yn syndod o gwbl" i'w mab.

"Mae o wedi cael y neges fel holl ddisgyblion eraill blwyddyn 11 yn glir ers 5 Tachwedd bod angen presenoldeb da er mwyn gallu mynd i'r prom," meddai'r llythyr.

Ond mae Ms Williams o'r farn bod angen i rieni gael gwybod am y polisi presenoldeb.

"Do'n i heb gal dim rhybudd, dim e-bost bod hyn yn digwydd - ti'n gwybod sut ma' hogia', dydyn nhw'n dweud dim," meddai.

'Wedi'i egluro'n gwbl glir'

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Ysgol Brynrefail: "Ers sawl blwyddyn bellach, trefnir y Prom gan yr ysgol fel ffordd o ddathlu diwedd cyfnod disgyblion blwyddyn 11 yn yr ysgol.

"Mae presenoldeb da yn ystod y flwyddyn yn un o'r gofynion mynediad i'r prom ac mae hyn wedi ei egluro yn gwbl glir i'r disgyblion ar sawl achlysur yn ystod y flwyddyn.

"Rydym yn ystyried sefyllfa pob disgybl unigol yn ofalus iawn, yn arbennig os oes problemau meddygol parhaol neu amgylchiadau anodd wedi effeithio ar bresenoldeb unrhyw un ohonynt."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol