Tro pedol Cyngor Gwynedd ar ddefnydd o chwynladdwr

Parc Twtill Image copyright Sioned ap Gareth/Facebook
Image caption Parc chwarae Twtil, Caernarfon wedi i rannau o'r tir gael ei chwistrellu gyda chwynladdwr

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau na fyddan nhw'n defnyddio chwynladdwr mewn parciau chwarae plant mwyach, a hynny ar ôl i gwyn gael ei wneud am ei ddefnydd.

Cafodd llun o barc chwarae Twtil, Caernarfon ei roi ar wefan cymdeithasol Facebook yn nodi bod chwynladdwr "yn amlwg" wedi cael ei ddefnyddio, ac yn holi pa gemegion a fyddai wedi cael eu defnyddio.

Roedd Sioned ap Gareth, a rannodd y llun, hefyd yn gofyn a oedden nhw'n ddiogel o amgylch plant ac i fywyd gwyllt.

Dywedodd Cyngor Gwynedd y byddan nhw'n "lleihau ar y defnydd o chwynladdwr mewn lleoliadau.... lle nad oedd gwir angen ei ddefnyddio".

Image copyright Sioned ap Gareth/Facebook
Image caption Cafodd y llun ei rannu ar wefan Facebook ar Fai 9

Roedd nifer o bobl eraill wedi ymateb i'r post gwreiddiol, yn dweud eu bod nhw hefyd yn pryderu am ddiogelwch defnyddio chwynladdwr mewn parc chwarae i blant.

Wrth ymateb i'r llun ar Facebook, dywedodd y cynghorydd Catrin Wager - sydd â chyfrifoldeb dros briffyrdd ar gabinet y cyngor - ei bod hi wedi codi'r mater gyda'r cyngor, a bod rhywun arall hefyd wedi tynnu ei sylw hi at y broblem.

Dywedodd y cynghorydd Wager: "Rwyf wedi trafod y defnydd o chwynladdwr o fewn meysydd chwarae plant gyda'r pennaeth adran yn y cyngor, ac yn falch ei fod wedi cytuno i ddod â'r ymarfer yma i ben yn syth."

Mewn datganiad brynhawn Gwener, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol y Cyngor yn edrych ar ddulliau amgen o drin a lladd chwyn.

"Trwy'r gwaith yma, gwelwyd cyfle i leihau ar y defnydd o chwynladdwr mewn lleoliadau megis o amgylch cyfarpar chwarae plant lle nad oedd gwir angen ei ddefnyddio."

Pynciau Cysylltiedig