Reckless: Byddai atal grŵp Brexit Party yn 'gamgymeriad'

Mark Reckless Image copyright Getty Images
Image caption Mark Reckless fyddai'n arwain y grŵp newydd

Byddai newid rheolau er mwyn atal cydnabyddiaeth swyddogol i'r Brexit Party yn y Cynulliad yn gamgymeriad, yn ôl arweinydd y grŵp arfaethedig.

Mae pedwar o gyn-ACau UKIP yn gobeithio sefydlu grŵp Brexit Party yn y Senedd.

Dywedodd Mark Reckless, fyddai'n arwain y grŵp newydd, na ddylai'r pleidiau eraill "geisio ein cloi allan o'r broses ddemocrataidd" gan gyfeirio at berfformiad y blaid yn yr arolygon barn.

Yn ôl Plaid Cymru a Llafur does gan y grŵp newydd ddim mandad democrataidd.

Adnoddau ychwanegol

Dydd Mercher fe wnaeth arweinydd y Brexit Party, Nigel Farage, ymweld â Bae Caerdydd er mwyn cyhoeddi fod pedwar AC wedi ymuno â'i blaid, sef Mr Reckless, Caroline Jones, Mandy Jones a David Rowlands.

Pe bai'r pedwar yn cael cydnabyddiaeth fel grŵp swyddogol byddai ganddyn nhw'r hawl i gael adnoddau ychwanegol, gan gynnwys staff a mwy o fewnbwn i fusnes y Senedd.

Byddai Mr Reckless, fel arweinydd y grŵp, â'r hawl i dderbyn £17,969 yn ychwanegol i'r £67,649 mae'n ei gael fel AC.

Image caption Fe wnaeth Nigel Farage groesawu'r ACau i'w blaid ym Mae Caerdydd ddydd Mercher

Mae BBC Cymru yn deall fod o leiaf chwech AC am gynnig newid y rheolau i atal ACau rhestr ranbarthol rhag newid i bleidiau sydd â dim cynrychiolaeth flaenorol yn y Cynulliad.

Yn ôl y Brexit Party, maen nhw wedi cydymffurfio â'r canllawiau angenrheidiol ar gyfer ffurfio grŵp.

Dywedodd Mr Reckless: "Rydym yn disgwyl i'r rheolau gael eu hufuddhau a'u gweithredu yn y ffordd arferol."

Gan gyfeirio at arolwg barn yng Nghymru oedd yn awgrymu fod gan y blaid gefnogaeth 33% o etholwyr, dywedodd: "Rwy'n credu mai'r realiti mewn gwlad ddemocrataidd lle mae un o bob tri yn cefnogi plaid, yna ni allwn geisio gwahardd grwpiau gwleidyddol.

"Rwy'n credu ei bod yn iawn i mi gredu y bydd y Llywydd yn gwneud ei swydd yn y modd cywir, yn deg ac amhleidiol, wrth weithredu gorchmynion sefydlog a rheolau'r Cynulliad."

Image caption Y Llywydd Elin Jones fydd yn penderfynu a fydd y grŵp yn cael ei ganiatáu

Mae disgwyl i unrhyw gais i newid y rheolau gael eu trafod ddydd Mawrth.

Mae Plaid Cymru wedi dweud na ddylai'r pedwar AC dan sylw "gael yr hawl i ffurfio grŵp na mynediad i adnoddau a chyllido yn y Senedd".

Dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr y byddai ACau'r blaid yn rhoi "ystyriaeth fanwl i unrhyw newidiadau swyddogol unwaith eu bod yn cael eu cyflwyno".

Straeon perthnasol