Carchar am oes i ddyn laddodd ei bartner gyda morthwyl

Teresa Garner Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Teresa Garner ym mis Hydref y llynedd

Mae dyn o Sir y Fflint wedi cael ei ddedfrydu i garchar am oes ar ôl ei gael yn euog o ladd ei bartner gyda morthwyl yn ei chartref ger Treffynnon.

Bydd yn rhaid i John Garner, 51, dreulio o leiaf 22 mlynedd dan glo cyn cael ei ystyried am barôl.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Garner, o Benyffordd, wedi lladd Teresa Garner fis Hydref y llynedd ac yna wedi galw 999 gan ddweud beth oedd wedi digwydd.

Wrth ei ddedfrydu ddydd Mawrth, dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands fod Garner wedi lladd ei bartner mewn "ymosodiad ffyrnig a didrugaredd".

"Mewn dicter meddw fe wnaethoch chi ddefnyddio morthwyl i'w tharo dro ar ôl tro... nid yn unig roeddech chi wedi gorffen ei bywyd, ond roeddech hefyd wedi achosi gofid ofnadwy i'w theulu," meddai.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafodd John Garner ei ddisgrifio fel "unigolyn peryglus" gan y barnwr

Fe glywodd y llys ddatganiad a gafodd ei ddarllen ar ran mab 11 oed Teresa Garner, Rhys, a oedd wedi ei ysgrifennu ar ran ei frawd iau, Lewis, 10, a'i hanner chwaer, Kim sy'n 17.

"Rydym yn methu ein mam pob dydd, roedd hi'n fam hyfryd," meddai'r datganiad.

"Pan wnaethom ni adael am yr ysgol a'r coleg y diwrnod hwnnw, doedden ni ddim yn gwybod na fydden ni fyth yn ei gweld hi eto.

"Mae John Garner wedi ei chymryd i ffwrdd ac rydym ni'n ei gasáu o am hynny."

Dywedodd y datganiad fod y plant bellach yn byw mewn gofal maeth "ymhell i ffwrdd", gan ychwanegu: "Ni fydd ein bywydau fyth yr un fath eto."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol