Tips positifrwydd Dr Ioan Rees

ioan rees Image copyright S4C

Heno, ar S4C bydd rownd derfynol Ffit Cymru yn cael ei darlledu. Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni gyd yn parhau â'r agwedd gadarnhaol rydyn ni wedi dod i arfer a'i weld ar y gyfres ysbrydoledig, mae Cymru Fyw wedi holi guru positifrwydd Ffit Cymru, y seicolegydd Dr Ioan Rees, am gyngor ynglŷn â sut i fod yn fwy positif o ddydd i ddydd.

5 Tip Positifrwydd

1. Cymryd y cam cyntaf

Mae pob un ohonom ofn cymryd y cam cyntaf oherwydd ein bod ni'n ofni methu. Felly'r cyngor yw cymerwch y cam cyntaf, y cam anoddaf un. Wynebwch eich ofn.

2. Blaenoriaethu

Gofynnwch beth sy'n bwysig i chi? Yna, rhaid blaenoriaethu gwneud y pethau yna. Esgusodion yw popeth arall. Esgus yw'r celwydd rydych chi'n ei ddweud wrthych eich hunain er mwyn gwneud eich hun deimlo'n well am beidio gwneud y pethau hynny sy'n bwysig i chi.

3. Ymddaliad positif

Mae sut ry'n ni'n dal ein corff, ein hysgwyddau, ein pen, y cyswllt llygaid a sut ry'n ni'n defnyddio cyhyrau'r wyneb i gyd yn effeithio ar sut ry'n ni'n teimlo a sut ry'n ni'n ymddwyn. Mae hynny, yn ei dro, yn effeithio ar sut mae eraill yn deall a dehongli a'n gweld ni.

Mae'n hanfodol bwysig ein bod ni'n defnyddio ein corff er mwyn creu teimlad o bositifrwydd. Trwy hyn, bydd eraill yn gallu gweld y da ynom ni hefyd.

4. Llwyddo a dysgu

Does dim y fath beth â methiant, dim ond y gallu i lwyddo neu ddysgu. Os dydyn ni ddim yn llwyddo yn rhywbeth, er enghraifft ddim yn cael y swydd 'na, neu ddim yn cerdded milltir y diwrnod, peidiwch â bod yn grac a cholli eich tymer neu ddigalonni, Codwch eich hunain lan a gyda mwy o egni yn eich bol ystyriwch "beth alla' i wneud yn wahanol a'i ddysgu?'

Yna gallwch fynd yn eich hôl a rhoi cynnig arall arni.

5. Sylwi ar y pethau positif

Rydyn ni naill ai'n gallu sylwi ar bethau negyddol neu ar bethau positif. Dw i'n awgrymu ein bod ni'n edrych ar y pethau positif. Dechreuwch drwy edrych ar bobl eraill mewn golau positif. Sylwch arnyn nhw a gadael iddyn nhw wybod. Nid yn unig y byddwch chi'n teimlo'n well o fod wedi eu canmol nhw neu ddiolch iddyn nhw, ond fe fyddan nhw'n teimlo'n well hefyd.

Hefyd, cymerwch ennyd yn y dydd i sylwi ar brydferthwch bywyd o'n hamgylch ni: rydyn ni'n fyw, yn byw bywyd, a gwerthfawrogwch y foment honno.

Bydd pennod olaf Ffit Cymru ar S4C heno am 9:00pm.