Cyflwr seliag yn cael 'effaith fawr arnai'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyflwr seliag: 'Un gronyn yn gallu effeithio arna i'

23 Mai 2019 Diweddarwyd 07:27 BST

Mae'r farchnad am fwydydd arbenigol - bwydydd heb gynhwysion sy'n gwneud rhai pobl yn sâl - wedi tyfu'n sylweddol yng Nghymru.

Roedd cynnydd o 44% i £62.3m rhwng mis Chwefror 2017 a 2018, yn ôl dadansoddwr manwerthu Kantar Worldpanel.

Bwydydd heb glwten yw'r cynnyrch mwyaf poblogaidd o'u plith yn ôl elusen Coeliac UK.

Mae gan y chwiorydd Cerys a Cadi Davage o Gaerdydd glefyd seliag ac felly'n gorfod osgoi glwten, sy'n bresennol mewn bara a grawnfwydydd eraill.

Er y cynnydd yn y farchnad bwydydd arbenigol, dywedodd Cerys fod nifer yn gwneud y camgymeriad mai alergedd yw cyflwr seliag.