Cwmni newydd yn symud i hen warws Gelert Porthmadog

Gelert Porthmadog Image copyright Google
Image caption Fe wnaeth Gelert adael y safle yn 2012

Mae cwmni nwyddau babanod wedi cadarnhau y byddan nhw'n symud i hen warws Gelert ym Mhorthmadog.

Bydd Babi Pur, sydd eisoes yn cyflogi 30 o bobl, yn creu 15 swydd newydd yn sgil y datblygiad.

Mae pryder wedi bod yn lleol am y safle, sydd wedi newid perchnogaeth ar sawl achlysur dros y blynyddoedd diwethaf.

Bydd Babi Pur, gafodd ei sefydlu yn 2007, yn cymryd traean o'r warws ac maen nhw'n gobeithio symud i mewn i'r adeilad o fewn y pum wythnos nesaf.

Cyhoeddodd Gelert yn 2012 yn ôl eu bod am gau'r safle a diswyddo tua 100 o weithwyr wrth wneud hynny.

Symudodd gwaith y cwmni oddi yno i Widnes ac fe symudodd rhai aelodau o staff yno hefyd.

Er i Gelert gael ei brynu gan gwmni Sports Direct yn 2013, roedd hynny'n rhy hwyr i achub yr hen safle dosbarthu ym Mhorthmadog.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol