Ateb y Galw: Y cyflwynydd Daloni Metcalfe

Image copyright Daloni Metcalfe

Y cyflwynydd Daloni Metcalfe sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddi gael ei henwebu gan Gaynor Davies yr wythnos diwethaf.

Daloni yw un o gyflwynwyr Ffermio ar S4C.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Cofio bod yn nhŷ Nain a Taid Cerrig i fyny yng ngwaith dŵr yr Alwen ger Cerrig y Drudion, yn gwibio i fyny ac i lawr y coridor ar feic tair olwyn, a Nain yn gosod dillad i'w sychu uwchben yr Aga las yn y gegin.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Hogia band Y Cyrff.

Image caption Y dynion oedd yn gwneud i Daloni gyffroi

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

O mam bach, mae 'na sawl un... ond ymysg y gwaetha' mae'n siŵr oedd ar fy noson gyntaf yn gweini yng ngwesty Waterloo ym Metws y Coed a tollti grêfi ar gwsmer. Ges i fy hel i'r bar i weithio wedyn a chael lot mwy o hwyl yn fano.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Wrth wylio Casualty nos Sadwrn.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Oes tad, lot fawr iawn o rheiny gan gynnwys byta siocled!


O archif Ateb y Galw:


Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Wel, mae 'na ddau le a deud y gwir. Llyn Geirionydd yn Llanrhychwyn yn Nyffryn Conwy, lle ges i fy magu. A thraeth Towyn, Tudweiliog lle dwi'n byw rŵan.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Ew, mae 'na lawer iawn o'r rheina wedi bod. Roedd bod yng nghyngerdd byw y band Queen yn wych ac eto mae ista yn cael swper ar lan môr efo'r plant a'r haul yn machlud o'n blaenau ni yn rhoi mwynhad pur i mi.

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Optimist bob amser.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Ffilm - wrth fy modd efo rhai James Bond, ac yn edrych mlaen i'r nesaf. Llyfr - idiomau R E Jones.

Image caption Bydd 25ain ffilm James Bond yn cael ei ryddhau fis Ebrill 2020 - dyma fydd ffilm olaf Daniel Craig fel 007

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Efo fy nheulu.

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Mae gynnai ofn tywyllwch.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Yn diolch am fy nheulu a ffrindiau ffyddlon hollol ffantastig.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Cymru, Lloegr a Llanrwst (wrth gwrs) a Bohemian Rhapsody - hollol hollol wych.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Cregyn gleision, cimwch Enlli a choux coffi.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Wel mi faswn i'n licio bod yn Jini, ein ci bach jack russell, am y dydd. Mae hi'n cael ei sbwylio yn lân a'i thrin fel y cwîn!

Pwy sydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Alun Elidyr

Y gorau o Gymru ar flaenau dy fysedd

Lawrlwytha ap BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig