Cynnig brechiad i ddisgyblion wedi achosion hepatitis A

Ysgolion cynradd Victoria a Palmerston
Image caption Mae disgyblion yn ysgolion cynradd Victoria a Palmerston wedi cael cynnig brechiadau

Mae disgyblion mewn dwy ysgol gynradd ym Mro Morgannwg wedi cael cynnig brechiad yn dilyn achosion o hepatitis A yn yr ardal.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru eu bod yn ymchwilio i'r clwstwr o bum achos o'r haint.

Mae disgyblion mewn blynyddoedd penodol yn Ysgol Gynradd Victoria ym Mhenarth ac Ysgol Gynradd Palmerston yn Y Barri wedi cael cynnig brechiadau.

Mae'r afiechyd yn cael ei ddisgrifio fel un "annymunol" ond nid yw'n aml yn ddifrifol.

Dywedodd Dr Rhianwen Stiff o Iechyd Cyhoeddus Cymru nad oes awgrym bod yr haint wedi cael ei wasgaru ar safle'r ysgolion.

Ychwanegodd mai'r cyngor gorau i osgoi trosglwyddo'r salwch yw i olchi eich dwylo.

Dywedodd y dylai unrhyw un sy'n amau bod ganddyn nhw, neu rywun mewn nhw'n eu hadnabod, yr haint gysylltu â'u meddyg teulu.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol