Pryderon am bensiynwr o Sir Y Fflint

Colin Purton Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae plismyn yn poeni am les Colin Purton

Dywed Heddlu'r Gogledd eu bod yn poeni'n gynyddol am les dyn 78 oed a gafodd ei weld ddiwethaf ar fws.

Mae Colin Purton wedi bod ar goll o'i gartref ym Mhen-y-ffordd, Sir Y Fflint ers ddydd Mercher.

Cafodd y pensiynwr ei weld ddiwethaf ar gamerâu cylch cyfyng yn teithio ar fws o'r Wyddgrug fore Iau.

Mae plismyn yn awyddus i unrhywun sydd wedi'i weld i gysylltu â nhw.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafodd Colin Purton ei weld ar gamerâu CCTV yn teithio ar fws o'r Wyddgrug fore Iau

Pynciau Cysylltiedig