Arestio dyn wedi i gar daro cerddwr i afon yng Nghaerdydd

Digwyddiad Llandaf
Image caption fe wnaeth yr heddlu gau'r ffordd tra'u bod yn ymchwilio i'r digwyddiad

Mae gyrrwr wedi cael ei arestio ar ôl i gerddwr gael ei daro i mewn i Afon Taf yng Nghaerdydd yn dilyn gwrthdrawiad ar bont.

Cafodd y cerddwr ei gludo i'r ysbyty gydag anafiadau difrifol wedi i'r gwasanaethau brys gael eu galw i'r digwyddiad ar Heol y Bont yn ardal Llandaf am 16:50.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod dyn 28 oed, oedd yn gyrru Ford Focus Arian, wedi cael ei arestio a'i fod yn parhau yn y ddalfa.

Fe wnaeth Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru hefyd fynychu'r digwyddiad gyda dau dîm ar gychod.

Roedd yr ambiwlans awyr hefyd yn bresennol, a bu'r ffordd ynghau nos Sadwrn tra bo'r heddlu'n ymchwilio i'r digwyddiad.

Image caption Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar Heol y Bont yn ardal Llandaf

Pynciau Cysylltiedig