Lluniau: Dydd Llun Eisteddfod yr Urdd

Rhai o'r golygfeydd ar y Maes ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd

Arwydd croeso
Image caption Brysiwch draw, mae croeso i bawb!
Nel yn disgwyl
Image caption Nel o Ysgol Gymraeg Garth Olwg yn disgwyl am ragbrawf y Llefaru
Parti unsain ysgol Llanychllwydog
Image caption Parti unsain ysgol Llanychllwydog yn aros am rhagbrofion yng nghanolfan Red Dragon
Medi, Emily, Lily, Mari a Lois o Ynys Môn yn mwynhau
Image caption Medi, Emily, Lily, Mari a Lois o Ynys Môn yn mwynhau cyn cystadlu gyda'r Band Pres
Ysgol Treganna'n ymarfer
Image caption Ysgol Treganna'n ymarfer ar gyfer yr ensemble lleisiau... ble bynnag mae cyfle!
Mared, Bethan a Chloe yn ymlacio
Image caption Mae cystadlu yn waith blinedig! Mared, Bethan a Chloe yn gwneud y mwyaf o gyfle i ymlacio
Mared a Alys yn ymarfer
Image caption Cyfeilyddion y dyfodol? Mared ac Alys yn ymarfer
Elsa a Lois o Ynys Môn yn mwyhnhau ar y maes
Image caption Elsa a Lois o Ynys Môn yn mwynhau ar y maes
Tili a Seth ar feic cerddorol Tafwyl
Image caption Seth a Tili ar feic cerddorol Tafwyl yn ardal Bwrlwm Menter Caerdydd o'r maes
Nel a Guto ar y maes
Image caption Blasus! Nel a Guto yn rhostio marshmallows
Eisteddfod gyntaf Nel
Image caption Nel o Ddinas Powys yn mwynhau ei Eisteddfod gyntaf!
Brigyn yn perfformio
Image caption Yr haul yn disgleirio wrth i Brigyn berfformio
Sali Mali
Image caption Hwyl fawr tan yfory!

Edrych yn ôl ar Ddydd Llun Eisteddfod yr Urdd Caerdydd